„Szabadságharcunk letűnt napvilága
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába
Bár vak sötétbe halt az égi fény….”
(Polágyi Lajos: Az aradi vértanúk)

Az 1849 október 6-án Aradon kivégzett katonai vezetőkre emlékezve
ünnepi műsorral, gyertyagyújtással és faliújsággal
tisztelegtünk a mártírhalált halt hőseink előtt.

         

         

Az ünnepi műsort szerkesztette és betanította: Hilbertné Puskás Katalin, a faliújság készítést irányította: Sárközi Diána