összes bejegyzése

Egyházak

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ISKOLÁNKBAN HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGYAT OKTATÓ EGYHÁZAKRÓL ÉS HITOKTATÓKRÓL

Magyarországi Református Egyház
2400 Dunaújváros, Szent István u. 7.

Lelkipásztor: Czeglédi Péter Pál
Hitoktató: Kovács Henrietta
Telefonszám: 06-30/722-4742
E-mail: lelekrancok@gmail.com

Magyar Katolikus Egyház
2400 Dunaújváros, II. János Pál pápa tér

Plébános: Baltási Nándor
Hitoktató: Gida Fruzsina Mária
E-mail: fruska.gida@gmail.com
Hitoktató: Harpacker Zsuzsanna
E-mail: zsuzsiharpacker@gmail.com
Hitoktató: Tischner Erika
E-mail: tischner.erika@gmail.com

Magyarországi Görögkatolikus Egyházközség
2400 Dunaújváros, Temető u. 1.

Lelkész: Kovács István János
Hitoktató: Kovács István János
E-mail: istvankovacs.j@gmail.com
Hitoktató: Kovácsné Gerberi Éva
E-mail: kovacsnegerberieva@gmail.com

Magyar Evangélikus Egyház
2400 Dunaújváros, Szilágyi E. út 34.
Lelkész: Stermeczki András
Hitoktató: Stermeczki András
E-mail: stermo22@gmail.com
Hitoktató: Stermeczki Andrásné
E-mail: 17krist@gmail.com


Hit Gyülekezete
2400 Dunaújváros, Szilárd Leó utca 1.
Pásztor: Dr. Hack Péter
Hitoktató: Feltóti Józsefné

E-mail: jofel33@gmail.com

játék-kuckó elkészült

Kedves Szülők! Tisztelt Támogatóink!

Örömmel adjuk hírül, hogy az előző tanévben kitűzött célunk valóra vált!
A szülő-pedagógus bál bevételéből és pályázati forrásból, no meg számos önzetlen felajánlásból,
megvalósult régi álmunk, a Játék-kuckó kialakítása.

Az ünnepélyes átadóra 2014. november 17-én került sort.
Garai Zsuzsanna igazgatónő köszöntő beszédét a 3. a osztály tanulóinak verses, táncos produkciója követte,
majd Hingyi László önkormányzati képviselő és Tóth Géza tankerületi igazgató együtt vágta át
a Játék-kuckó bejáratát jelző szalagot. Az ünnepi percek után a tanulók örömmel vették birtokba a helyiséget.

KÖSZÖNJÜK a szakmai segítséget, a rengeteg szabadidőt, a fizikai erőfeszítést, az anyagi támogatást,
amit számunkra nyújtottak!

 kuci_megnyit_006  kuci_megnyit_007  kuci_megnyit_013
 kuci_megnyit_011  kuci_megnyit_058  kuci_megnyit_026
 kuci_megnyit_054  kuci_megnyit_022  kuci_megnyit_065

Alapítványaink

Tisztelt Szülők, Tisztelt Támogatóink!

A NAV 2017-től sokaknak elkészíti adóbevallását, ám a rendelkezésről ilyenkor sem érdemes elfeledkezni.
A rendelkező nyilatkozatot legkésőbb május 22-ig juttathatja el mindenki elektronikusan, postán vagy személyesen az ügyfélszolgálaton a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, de külön is. A NAV lakóhelye szerint illetékes igazgatósága Fejér megyében: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága, 8000. Székesfehérvár, Mátyás király körút 8.
Ha munkáltatója készíti el adóbevallását, akkor a rendelkező nyilatkozatot lezárt borítékban 2017. május 10-ig a munkáltatójának is átadhatja.
Adója 1+1 százalékáról a NAV új online felületén, vagy az 16SZJA EGYSZA lapján, illetve az e célra rendszeresített 16EGYSZA jelű nyomtatványon
is rendelkezhet. 

Kérjük, gondoljanak ránk az idén is, és adójuk 1%-ával segítsék alapítványaink működését!

Köszönjük a segítséget!

Alapítványaink célja: A diákok iskolai életének színesítése, a célkitűzések megvalósítása.

– Iskolai táborok, tanulmányi kirándulások támogatása,
– szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítségnyújtása,
– kiemelkedő eredményeket elérő tanulók jutalmazása,
– tehetséggondozás felkarolása,
– kulturális és sportprogramok szervezése.

 Kőrösi Diákalapítvány → adószáma: 18490444-1-07
Javasoljuk azoknak a felnőtteknek, akik iskolánk teljes diákságát szeretnék támogatni.
A széles körű felhasználás lehetővé teszi a gyermekprogramok gazdagítását,
a hagyományok megőrzését, a rászoruló tanulók megsegítését.
Az alapítvány számlaszáma: 10102969-42074000-00000007
Aranyecset Alapítvány → adószáma: 18484504-1-07
Javasoljuk azoknak a szülőknek, akik intézményünk rajztagozatos képzését szeretnék támogatni.
 Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért Alapítvány → adószáma: 19096218-1-07
Javasoljuk azoknak a támogatóknak, akik a képespusztai tábor fenntartását,
az ottani táborozást szeretnék segíteni.

AUKCIÓ 2017

Iskolánk fennállásának 35. évét ünnepeljük ebben a tanévben. Ennek az alkalomnak a tiszteletére, hagyományainkhoz híven, jótékonysági árverést hirdetünk rajztagozatos növendékeink mestermunkáiból.

Az aukció időpontja: 2017. május 5. péntek
Helyszíne: a Polgármesteri Hivatal C szárnyában található rendezvényterem

A gyermekek munkáiból befolyt összeget a rajztagozat működéséhez szükséges
eszközfejlesztésre fordítjuk. 

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fogjunk össze a vizuális kultúra oktatásáért!

Tudnivalók:
A szakértő zsűri által kiválasztott, árverésre kerülő gyermekalkotásokra már előzetesen,
az interneten keresztül is lehet licitálni. A művek kikiáltási ára: 2.000 Ft.
A helyszínen a licitálás az interneten elért legmagasabb árról kezdődik. Amennyiben a helyszínen nem kap az alkotás
magasabb ajánlatot, akkor az interneten elért legnagyobb összeg felajánlója kapja a képet.

A licitálásra kerülő gyermekalkotások az alábbi linken megtekinthetők:
Az aukcióra bocsátott képek

Tájékoztató étkezési térítési díjkedvezményről

Tájékoztató az étkezés térítési díjkedvezményről

100% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
  Igazoló okirata: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jogerős határozata.

A Lemondó nyilatkozat RGYK-s részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

 • nevelésbe vették.
  Igazoló okirata: gyámügyi igazolás, mely igazolja, hogy nevelőotthonban lakik vagy nevelőszülőknél él.

A Lemondó nyilatkozat NEVELÉSBE VETT részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

50% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

 • három vagy több gyermekes családban él.
  Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által kiállított családi pótlék összegét igazoló határozat vagy bankszámlakivonat, és a szülő írásos nyilatkozata az eltartott gyerekek számáról /“Nyilatkozat NAGYCSALÁDOS részére”/.
 • tartósan beteg vagy fogyatékos.
  Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által rendszeresített jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó okirat, dokumentum bemutatása.
 • sajátos nevelési igényű (SNI).
  Igazoló okirata: az érvényes szakértői vélemény bemutatása.