Befizetési információk kategória bejegyzései

Befizetési időpontok januárra

Kedves Szülők!

A januári hónapra az étkezést az alábbi időpontokban tudják befizetni:

2018. december 3. hétfő, 7:00-16:30-ig
2018. december 10. hétfő, 7:00-16:30-ig

Kérjük Önöket, hogy az időpontokat pontosan tartsák be! Köszönjük!

Pótbefizetés indokolt esetben az iskolában: 2018. december 17. hétfő, 7:00-15:00-ig

Térítési díj:

Ebéd: 8.535 Ft
Ebéd 50%: 6.295 Ft
Napközi: 12.590 Ft
Napközi 50%:  4.265 Ft

Kérjük, szíveskedjenek aprót hozni, és a bankkártyás fizetési igényüket előre jelezzék!

Ebédbefizetés

AZ ÉTKEZÉS BEFIZETÉSÉNEK IDŐPONTJAI
2018/2019-es tanév, I. félév

Hónap 1. alkalom
7:00 – 16:30
2. alkalom
7:00 – 16:30
Pótbefizetés
7:00 – 15:00
Augusztus 13. hétfő 21. kedd 27. hétfő
Szeptember  3. hétfő 10. hétfő 17. hétfő
 Október  8. hétfő 15. hétfő 24. szerda
 November  5. hétfő 12. hétfő 19. hétfő
 December  3. hétfő 10. hétfő 17. hétfő

Az étkezés lemondása a 06-20/317-8503 telefonszámon lehetséges.
A 9:00 óráig történő hívás esetén a lemondás másnaptól, a 9:00 óra után történő hívás esetén két nap múlva érvényes.
Az osztályfőnököknek nem áll módjukban az étkezést lemondani!

2017. december 1-től az étkezés díját bankkártyával is ki lehet fizetni.

Tájékoztató étkezési térítési díjkedvezményről

Tájékoztató az étkezés térítési díjkedvezményről

100% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
  Igazoló okirata: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jogerős határozata.

A Lemondó nyilatkozat RGYK-s részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

 • nevelésbe vették.
  Igazoló okirata: gyámügyi igazolás, mely igazolja, hogy nevelőotthonban lakik vagy nevelőszülőknél él.

A Lemondó nyilatkozat NEVELÉSBE VETT részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

50% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

 • három vagy több gyermekes családban él.
  Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által kiállított családi pótlék összegét igazoló határozat vagy bankszámlakivonat, és a szülő írásos nyilatkozata az eltartott gyerekek számáról /“Nyilatkozat NAGYCSALÁDOS részére”/.
 • tartósan beteg vagy fogyatékos.
  Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által rendszeresített jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó okirat, dokumentum bemutatása.
 • sajátos nevelési igényű (SNI).
  Igazoló okirata: az érvényes szakértői vélemény bemutatása.