Befizetési információk kategória bejegyzései

Ebédbefizetés

AZ ÉTKEZÉS BEFIZETÉSÉNEK IDŐPONTJAI
2017/2018-as tanév, II. félév

Hónap 1. alkalom
7:00 – 16:30
2. alkalom
7:00 – 16:30
Pótbefizetés
7:00 – 15:00
 Január 8. hétfő 15. hétfő 22. hétfő
 Február  5. hétfő 12. hétfő 19. hétfő
 Március  5. hétfő 12. hétfő 19. hétfő
 Április  9. hétfő 16. hétfő 23. hétfő
 Május  7. hétfő 14. hétfő 22. kedd

Az étkezés lemondása a 06-20/317-8503 telefonszámon lehetséges.
A 9:00 óráig történő hívás esetén a lemondás másnaptól, a 9:00 óra után történő hívás esetén két nap múlva érvényes.
Az osztályfőnököknek nem áll módjukban az étkezést lemondani!

2017. december 1-től az étkezés díját bankkártyával is ki lehet fizetni.

Tájékoztató étkezési térítési díjkedvezményről

Tájékoztató az étkezés térítési díjkedvezményről

100% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
  Igazoló okirata: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jogerős határozata.

A Lemondó nyilatkozat RGYK-s részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

 • nevelésbe vették.
  Igazoló okirata: gyámügyi igazolás, mely igazolja, hogy nevelőotthonban lakik vagy nevelőszülőknél él.

A Lemondó nyilatkozat NEVELÉSBE VETT részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

50% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

 • három vagy több gyermekes családban él.
  Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által kiállított családi pótlék összegét igazoló határozat vagy bankszámlakivonat, és a szülő írásos nyilatkozata az eltartott gyerekek számáról /“Nyilatkozat NAGYCSALÁDOS részére”/.
 • tartósan beteg vagy fogyatékos.
  Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által rendszeresített jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó okirat, dokumentum bemutatása.
 • sajátos nevelési igényű (SNI).
  Igazoló okirata: az érvényes szakértői vélemény bemutatása.