Étkeztetés kategória bejegyzései

Ebédbefizetés

 
Étkezés befizetése a 2. félévben
 FEBRUÁR 6. hétfő: 7.00-16.30
   13. hétfő: 7.00-16.30
 Pótbefizetés  20. hétfő: 7.00-15.00
 MÁRCIUS 6. hétfő: 7.00-16.30
   13. hétfő: 7.00-16.30
 Pótbefizetés 20. hétfő: 7.00-15.00
 ÁPRILIS 10. hétfő: 7.00-16.30
24. hétfő: 7.00-16.30
Pótbefizetés 27. csütörtök: 7.00-15.00
MÁJUS 8. hétfő: 7.00-16.30
15. hétfő: 7.00-16.30
Pótbefizetés 22. hétfő: 7.00-15.00

Kérjük a befizetéskor aprópénzt hozzanak magukkal!

Az ebédet lemondani a 0620/317-8503-as telefonszámon lehet.
A reggel 9.00 óráig történő lemondás másnaptól esedékes,
a 9.00 óra utáni csak két nappal későbbtől.

Tájékoztatás étkezés befizetéséről 1. félév

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉTKEZÉS BEFIZETÉSÉRŐL
a 2016-2017. tanévben

Tisztelt Szülők!SZEPTEMBER hónapra az étkezést a következő időpontokban tudják befizetni:

2016. augusztus 15. (hétfő) 7.00-17.00-ig
2016. augusztus 16. (kedd) 7.00-17.00-ig

Helyszín: Arany János Általános Iskola, gazdasági iroda
Kérjük, szíveskedjenek aprót hozni!

Pótbefizetés: 2016. augusztus 22. (hétfő) 7.00-15.00-ig.

Térítési díjak:
Ebéd 7.965 Ft
Ebéd 50% 3.980 Ft
Napközi 11.705 Ft
Napközi 50% 5.855 Ft

Az étkezés lemondása a 06 (25) 437- 625 telefonszámon történik.

A 2016/2017-es tanév további befizetési időpontjai:
SZEPTEMBER OKTÓBER
12. hétfő
7.00 17.00 10. hétfő 7.00 17.00
19. hétfő 7.00 17.00 17. hétfő 7.00 17.00
26. hétfő
7.00 15.00 24. hétfő
7.00 15.00
NOVEMBER DECEMBER
7. hétfő 7.00 17.00 5. hétfő 7.00 17.00
14. hétfő 7.00 17.00 12. hétfő 7.00 17.00
21. hétfő
7.00 15.00 19. hétfő
7.00 15.00

Tájékoztató étkezési térítési díjkedvezményről

TÁJÉKOZTATÓ
étkezési térítési díjkedvezményről

100% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Igazoló okirata: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jogerős határozata.
A Lemondó nyilatkozat RGYK-s részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

  • nevelésbe vették.

Igazoló okirata: gyámügyi igazolás, mely igazolja, hogy nevelőotthonban lakik vagy nevelőszülőknél él.
A Lemondó nyilatkozat NEVELÉSBE VETT részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

50% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

  • három vagy több gyermekes családban él.

Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által kiállított családi pótlék összegét igazoló határozat vagy bankszámlakivonat, és a szülő írásos nyilatkozata az eltartott gyerekek számáról /“Nyilatkozat NAGYCSALÁDOS részére”/.

  • tartósan beteg vagy fogyatékos.

Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által rendszeresített jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó okirat, dokumentum bemutatása.

  • sajátos nevelési igényű (SNI).

Igazoló okirata: az érvényes szakértői vélemény bemutatása.

A kitöltött nyomtatványokat és a jogosultságot igazoló dokumentumokat 2015. augusztus 17-én és 18-án az első befizetés napján az iskola gazdasági irodájában adják le személyesen.