Főoldal kategória bejegyzései

Makrokozmosz és drámapedagógia

November 15-én a 3. a és 3. c osztály tanulói élvezetes előadást láthattak a Bartók színházban. A Makrokozmosz című előadás a gyerekek nyelvén mutatta meg, hogyan látják a kicsik a felnőttek világát. A megzenésített versek lenyűgözték a közönséget.

Az előadás után Polgár Lilla színművész drámapedagógia órája igazán felejthetetlenné tette a programot!
Köszönjük a művésznő munkáját és a tanítók szervezését!

     

Márton nap

 

Márton nap

Idén sem maradhatott el az alsós osztályok
Márton napi lampionos felvonulása!

November 11-én a lelkes kisdiákok tanítóikkal és szüleikkel énekelve, verselve járták be az iskola környékét.

A jó hangulatú program szervezését és levezetését
köszönjük Lukács János tanítónak!

 

Elsős avató ünnepség

Elsős avató ünnepség

November 6-án ünnepélyes keretek között avattuk “Aranyos kisdiákká” legifjabb tanulóinkat.
Az avatott gyermekek osztályai kedves kis műsorral lepték meg a vendégeiket.

A fogadalomtétel után a nyolcadikos tanulók a kicsik nyakába akasztották iskolánk jelképét,
a nyitott könyvet és lúdtollat ábrázoló sárga jelvényt a kék bársony szalaggal.
Ezzel a szép gesztussal fejezték ki, hogy már mindannyian az Aranyos közösség tagjai.

Gratulálunk a színvonalas produkciók kis szereplőinek és a műsorokat betanító,
az eseményt szervező és levezető pedagógusoknak!
A fotókat készítette: Zsedrovits Enikő (Dunaújvárosi Hírlap)

Papírgyűjtés

Rekord mennyiségű papír gyűjtöttünk!

Iskolánkban 2019. szeptember 23-25. között került megrendezésre a hagyományos őszi papírgyűjtés. Az első nap délelőttjén még nem sejtettem, hogy micsoda gyűjtőmunka kezdődött el. A szülők és a gyerekek igyekezetének köszönhetően, az esemény végére, 11.385 kg papírhulladék töltötte meg a főépület kistornatermét. Ezzel a számmal a saját, előző tanéves rekordunkat is megdöntöttük!
Az eredményhirdetésre az őszi szünet előtti napokban került sor. Az alsó tagozaton a legtöbb papírt gyűjtő osztály a 4. a, a felső tagozaton a 6. c lett. Ők a kiemelkedő szorgalmukért egy-egy tortát nyertek. A többi osztály munkáját pedig oklevéllel díjaztuk.

A diákönkormányzat nevében köszönetemet fejezem ki a kedves szülők felé, akik idejüket és energiájukat nem kímélve segítették az esemény sikerességét. Külön köszönet illeti a gyermekeket, akik szorgalmukkal segítették a munkánkat. Továbbá kollégáim segítségét is köszönöm, akik nélkül nem ment volna gördülékenyen a papírgyűjtés.

         Győri László
diákönkormányzat vezető

    

Gördülő energia

 
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, október 25-én iskolánkban fogadhattuk a Gördülő Energia
elnevezésű országos program megvalósítóját, Tóth Pál fizikust.
Az előadó látványosan mutatta be a különleges, az általános iskolákban nehezen,
vagy egyáltalán nem bemutatható kísérleteket.

A másfél órás szórakoztató fizika előadás a Nemzeti Közművek támogatásával jött létre.
A szervezést köszönjük Némethné Csernák Julianna tanárnőnek!

    

Reméljük tanulóink kedvet kaptak, hogy Ők is a jövő fizikusai legyenek!

Október 23. ünnepi műsor

Ünnepi műsor az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

Élők: mutassátok föl a világnak,
s a hunyorgó égi csillagoknak
a mi hőseinket, szent halottainkat,
akik most már jobban ragyognak
és fényük egyre fényesebb lesz,
ahogy megérti áldozatukat a nemzet,
ha századonként legalább egyszer
fölkel és nem riaszthatja semmi fegyver…
(Nagy Gáspár: Október végi lángok)

Október 22-én emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójáról,  mely alkalomból iskolánk felső tagozatos diákjai a tornacsarnokban tekinthették meg a 7. a és az 5. c osztály közös ünnepi műsorát.

Az előkészületek már szeptemberben elkezdődtek.  A gyerekek filmeket, képeket nézegettek, kellékeket gyűjtöttek, verseket és táncot tanultak, hogy minél hitelesebben tudják felidézni az ’56-os eseményeket.

   

Műsoruk által mindenki részese lehetett annak a hangulatnak, azoknak az érzéseknek,
amelyeket az ötvenhatos fiatalok átélhettek.

Hálásan köszönjük a diákok megható előadását és Hegyesi Szilvia tanárnő munkáját!