Emelt szintű angol

Emelt szintű angol oktatás – „a” osztály
Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.
(IV. Károly)

 

Iskolánk fontos feladatának tekinti a nyelvoktatást, mert az idegen nyelv ismerete rendkívül fontos a pályaválasztás során. A középfokú nyelvvizsga számos végzettséghez elengedhetetlen feltétel, ezért – korunk mindennapi igényéhez igazodva – évfolyamonként egy tanulócsoportban emelt szinten oktatjuk az angol nyelvet.

Az „a” osztályokba városi beiskolázással kerülnek a gyerekek, és már az első év kezdetétől csoportbontásban, emelt óraszámmal, szakképzett tanárok segítségével sajátítják el a szükséges ismereteket.

Az első és a második osztályban játékosan, mondókák és dalok tanulásán keresztül szerettetjük meg a nyelvtanulást. Célunk, hogy az érdeklődés felkeltésével ösztönözzük tanítványainkat a későbbi tudatos és rendszeres gyakorlásra. A tanévek ideje alatt nagy hangsúlyt fektetünk az angol ünnepek, hagyományok megismertetésére, az élethelyzetekhez igazodó, mindennapos nyelvhasználatra.

Kiemelkedő képességű diákjaink számára ötödik osztálytól lehetőséget biztosítunk második idegen nyelvként, a német tanulására is.

Felsős tanítványainknak nyelvi táborokat, angliai tanulmányutakat szervezünk a beszédkészség fejlesztésére. Hatodik osztályosaink a Velencei tó partján olvasnak el és dolgoznak fel egy angol nyelvű ifjúsági regényt. 1999 óta minden tavasszal indul csoportunk Londonba, hogy a gyerekek személyesen, a valóságban is megismerhessék a város nevezetességeit, az angol emberek életét.

A nyelvtanulás komolyságát szabadidős programok színesítik. Hagyományosan visszatérő rendezvényünk a Halloween disco, ahol boszorkánynak és szellemnek öltözve kapcsolódhatnak ki a szórakozni vágyó fiatalok.

Rendszeresen lehetőséget adunk a diákoknak tudásuk bizonyítására. Helyi és városi versenyeket szervezünk, megyei, országos megmérettetésre készítjük fel őket.

Nyelvvizsga előkészítő foglalkozásaink megalapozzák a sikeres nyelvvizsgát, melynek próbájaként a végzős tanulók szintvizsgát tesznek.

A kitartó és komoly munka eredményeként a nyolcadikosok továbbtanulási lehetőséghez jutnak a helyi gimnáziumok nyelvi tagozatán, vagy kéttannyelvű középiskolákban.