Évismétlési mutatók

ÉVISMÉTLŐK

Évet ismétel Tanulók száma (fő)
Alsó tagozaton 2
Felső tagozaton 4