Évismétlési mutatók

ÉVISMÉTLŐK

Évet ismétel Tanulók száma (fő)
Alsó tagozaton 5
Felső tagozaton 0