Évismétlési mutatók

ÉVISMÉTLŐK

Évet ismétel Tanulók száma (fő)
Alsó tagozaton 0
Felső tagozaton 2