Pedagógusok

PEDAGÓGUSOK 
 Név Munkakör Tanítandó tantárgyak
Ábrahám János testnevelő tanár, 8.a osztályfőnöke
testnevelés, erkölcstan
Anderkó Ivett
tanító, 1.a osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Bíró Éva tanár, 6.a osztályfőnöke
történelem, ének
Csernákné Németh Julianna tanár, 5.a osztályfőnöke
fizika, technika és életvitel
Dániel Éva tanító, 4.a osztályfőnöke
Fási Erika tanító, 3.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
1-4. évfolyam
Gál Eszter idegennyelv-tanár, 7.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
angol nyelv
Görög Dóra
tanár
 matematika
Gróf András Sándorné tanár, 8.c osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
földrajz, természetismeret, testnevelés
Gubán Zsuzsanna tanár, tartósan távollévő
angol nyelv, történelem
Győri László tanító, 2.b osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Hegyesi Szilvia
tanár, 7.b osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom, történelem
Hortörsi Lászlóné tanító, 1.a osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Horváth Éva tanár
vizuális kultúra
Janó Viktória
tanító, 2.a osztályfőnöke  1-4. évfolyam
Józsáné Barabás Magdolna tanár, tartósan távollévő
matematika, fizika
Kelemen Rita
tanító, 3.b osztály
1-4. évfolyam
Kiss Andrea tanár, 8.b osztályfőnöke
biológia, kémia, természetismeret, hon- és népismeret
Kovács Nikoletta Alexandra iskolapszichológus  
Kőszeginé Csontos Éva Zsófia gyógypedagógus képességfejlesztés – habilitációs foglalkozás
Kun Annamária gyógypedagógus képességfejlesztés – habilitációs foglalkozás
Laza Réka
tanító, 4.b
1-4. évfolyam
Majoros Rita Katalin tanár földrajz, természetismeret
Markovics Gabriella tanító, 4.b osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Móró Viktória
tanító, 1.b osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Nagy Dóra tanár magyar nyelv és irodalom
Nagy Zoltánné tanító, 4.a osztály, munkaközösség-vezető
1-4. évfolyam
Németh Márta tanító, tartósan távollévő
1-4. évfolyam
Rend Izabella tanár, 5.c osztályfőnöke  vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom
Simigláné Kalmár Zsófia tanító, 3.c osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Somoskövi Noémi
tanár, 6.b osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom, történelem
Sudár Mártonné tanító, 4.c osztályfőnöke 1-4. osztály
Somogyi Gyöngyi  tanító
angol nyelv
Tabajdi Mária Andrea
tanító, 3.b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
 1-4. évfolyam
Tibai Lászlóné tanár, intézményvezető-helyettes
magyar nyelv és irodalom, történelem
Tóthné Mess Erika Éva tanító, intézményvezető-helyettes 1-4. évfolyam
Tükör Balázs tanító, 1.b osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Vári Éva tanár, 5.b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
informatika
Aszalayné Sivák Olga tanító (óraadó) 4.c osztály
Gróf András tanár (óraadó) testnevelés
Klamerusz Ilona Mária tanító (óraadó) 4.c osztály
Medve Ilona Mária
tanító (óraadó)
3.a osztály
Szabó Józsefné tanító (óraadó) tanulószoba