Pedagógusok

PEDAGÓGUSOK (VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG, TANÍTOTT TANTÁRGYAK SZERINT) 
Ssz.  Név Munkakör Végzettség, szakképzettség Tanítandó tantárgyak
1. Ábrahám János testnevelő tanár testnevelés szakos általános iskolai tanár, vívó szakedző, református vallástanár testnevelés, erkölcstan
2. Adorjáni Enikő tanító általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
3. Aszalayné Sivák Olga tanító általános iskolai tanító, népművelés szakkollégium 1-4. évfolyam
4. Bíró Éva tanár történelem-ének szakos általános iskolai tanár történelem, ének
5. Czimmermanné Gál Eszter idegennyelv-tanár angol szakos nyelvtanár, inkluzív nevelés okleveles tanára angol nyelv
6. Csernákné Németh Julianna tanár fizika szakos általános iskolai tanár, műszaki tanár és üzemgépész üzemmérnök, műszaki tanár matematika, fizika, technika és életvitel
7. Dániel Éva tanító általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
8. Fási Erika tanító általános iskolai tanító, orosz nyelv és pedagógia szakkollégium 1-4. évfolyam
9. Feltóti Sándor tanár magyar nyelv és irodalom, lengyel nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
10. Gál Enikő tanár műszaki szakoktató, gyógypedagógiai asszisztens technika és életvitel
11. Garai Zsuzsanna tanító, intézményvezető általános iskolai tanító, technika szakkollégium, közoktatási vezető, pedagógiai mérés és értékelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen 1-4. évfolyam
12. Geréné Váncsa Erzsébet tanító általános iskolai tanító, népművelés szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
13. Gróf Andrásné tanár földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, gyógytestnevelő, közoktatási vezető földrajz, természetismeret, testnevelés
14. Gubán Zsuzsanna tanár történelem-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár angol nyelv, történelem
15. Gulácsi Anita tanító általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen 1-4. évfolyam
16. Győri László tanító általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, angol nyelv műveltségi terület 1-4. évfolyam
17. Hirs Anita tanár okleveles matematika tanár matematika
18. Hollósiné Tabajdi Mária tanító általános iskolai tanító, pedagógiai terapeuta pedagógus szakvizsga 1-4. évfolyam
19. Hortörsi Lászlóné tanító általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium 1-4. évfolyam
20. Horváth Éva tanár rajz szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen vizuális kultúra
21. Józsáné Barabás Magdolna tanár matematika-fizika szakos általános iskolai tanár matematika, fizika
22. Juhász Béláné tanár magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár, orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom, német nyelv, erkölcstan
23. Juhász József tanár magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető
24. Kádárné Szepesi Ibolya tanár biológia-rajz szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető, okleveles vizuális és környezetkultúra tanár biológia, vizuális kultúra
25. Kiss-Molnár Andrea tanár biológia-kémia szakos általános iskolai tanár biológia, kémia, természetismeret, hon- és népismeret
26. Klamerusz Ilona Mária tanító általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
27. Köller Anikó tanító általános iskolai tanító, matematika műveltségi terület 1-4. évfolyam
28. Kőszeginé Csontos Éva gyógypedagógus gyógypedagógus, ének-zene-népművelő szakos általános iskolai tanár képességfejlesztés – habilitációs foglalkozás
29. Lukács János tanító általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
30. Magyar Katalin tanár
okleveles technika tanár, műszaki tanár, közoktatási vezető matematika
31. Markovics Gabriella tanító általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
32. Mázikné Pomázi Ildikó tanító általános iskolai tanító, könyvtár és ének-zene szakkollégium 1-4. évfolyam
33. Medve Ilona Mária tanító általános iskolai tanító, technika szakkollégium 1-4. évfolyam
34. Mudra Lászlóné tanár földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár földrajz, természetismeret, testnevelés
35. Nagy Zoltánné tanító általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium 1-4. évfolyam
36. Németh Márta tanító általános iskolai tanító, óvónő, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen 1-4. évfolyam
37. Pötörné Janó Viktória tanító általános iskolai tanító, ének-zene műveltségi terület 1-4. évfolyam
38. Puskásné Hilbert Katalin tanár magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
39. Rehányné Fejes Éva tanító általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium 1-4. évfolyam
40. Sárközi Diána napközi (tanulószobai) foglalkozás vezető pedagógia szakos nevelő, fejlesztőpedagógia képzés
tanulószoba, fejlesztő óra
41. Szabó-Lukács Luca tanító általános iskolai tanító, informatika műveltségi terület, mérésmetodikai, minőségbiztosítási pedagógus szakvizsga  
42. Szabóné Somogyi Gyöngyi  tanító általános iskolai tanító, angol nyelv műveltségterület 1-4. évfolyam
43. Szilassy Márta tanító általános iskolai tanító, főiskolai szintű földrajz szakos tanár, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
44. Szilvási Katalin tanító általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
45. Tibai Lászlóné tanár, intézményvezető-helyettes
magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető,  szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen magyar nyelv és irodalom, történelem
46. Tóthné Mess Erika tanító, intézményvezető-helyettes általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
47. Tükör Balázs tanító általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület 1-4. évfolyam
48. Vári Éva tanár műszaki szakoktató, általános informatikus szakember, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen
informatika
49. Veresné Kovács Tünde idegennyelv-tanár orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár angol nyelv
50. Gróf András testnevelő (óraadó)
testnevelő testnevelés
51. László Gyuláné tanár (óraadó) magyar-ének szakos általános iskolai tanár  magyar nyelv és irodalom, könyvtári foglalkozás
52. Munkácsi Zsuzsanna tanár (óraadó) személyügyi szervező, fazekas, népi játék és kis mesterségek oktatója kerámia műhely
53. Prokajné Simon Katalin tanár (óraadó)
magyar-könyvtár szakos általános iskolai tanár, gyógypedagógus magyar nyelv és irodalom
54. Solymárné Tóth Judit tanító (óraadó) általános iskolai tanító 1-4. évfolyam
55. Szabó Józsefné tanító (óraadó) általános iskolai tanító 1-4. évfolyam
56.  Szpisák Tamás
tanár (óraadó) mérnök-informatikus tanár videó műhely