Pedagógusok

PEDAGÓGUSOK (VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG, TANÍTOTT TANTÁRGYAK SZERINT) 
 Név Munkakör Végzettség, szakképzettség Tanítandó tantárgyak
Ábrahám János testnevelő tanár, 6.a osztályfőnöke
testnevelés szakos általános iskolai tanár, vívó szakedző, református vallástanár testnevelés, erkölcstan
Anderkó Ivett
tanító, 3.a osztályfőnöke
általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
Bíró Éva tanár
okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, történelem-ének szakos általános iskolai tanár történelem, ének
Czimmermanné Gál Eszter idegennyelv-tanár, 5.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
angol szakos nyelvtanár, inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus inkluzív nevelés szakterületen
angol nyelv
Csernákné Németh Julianna tanár, 8.c osztályfőnöke
okleveles technikatanár, fizika szakos általános iskolai tanár, műszaki tanár és üzemgépész üzemmérnök, műszaki tanár fizika, technika és életvitel
Dániel Éva tanító, 2.a osztály általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Fási Erika tanító, 1.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
általános iskolai tanító, orosz nyelv és pedagógia szakkollégium 1-4. évfolyam
Garai Zsuzsanna tanító, intézményvezető általános iskolai tanító, technika szakkollégium, közoktatási vezető, pedagógiai mérés és értékelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen 1-4. évfolyam
Görög Dóra
tanár (GYED)
okleveles általános iskolai földrajztanár, okleveles általános iskolai matematikatanár
 
Gróf Andrásné tanár, 6.c osztályfőnöke
földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, gyógytestnevelő, közoktatási vezető földrajz, természetismeret, testnevelés
Gubán Zsuzsanna tanár
történelem-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár angol nyelv, történelem
Győri László tanító, 4.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, angol nyelv műveltségi terület 1-4. évfolyam
Hegyesi Szilvia
tanár, 5.b osztályfőnöke
magyar-történelem szakos tanár, német szakos nyelvtanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles történelem szakos bölcsész és tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
Hortörsi Lászlóné tanító, 3.a osztályfőnöke
általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium 1-4. évfolyam
Horváth Éva tanár, 7.c osztályfőnöke
rajz szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen vizuális kultúra
Janó Viktória
tanító, 4.c osztályfőnöke általános iskolai tanító, ének-zene műveltségi terület  1-4. évfolyam
Józsáné Barabás Magdolna tanár, 7.a osztályfőnöke
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár matematika, fizika
Juhász Béláné tanár, 8.b osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár, orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom, német nyelv, erkölcstan
Kelemen Rita
tanító, 1.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, ember- és társadalomismeret műveltségi terület
1-4. évfolyam
Kiss-Molnár Andrea tanár, 6.b osztályfőnöke
biológia-kémia szakos általános iskolai tanár biológia, kémia, természetismeret, hon- és népismeret
Klamerusz Ilona Mária tanító, 3.c osztály
általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
Kőszeginé Csontos Éva gyógypedagógus gyógypedagógus, ének-zene-népművelő szakos általános iskolai tanár képességfejlesztés – habilitációs foglalkozás
Laza Réka
tanító, 3.b osztály
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
1-4. évfolyam
Lukács János tanító, 2.c osztály
általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, közoktatási vezető
Majoros Rita Katalin tanár okleveles földrajz szakos tanár földrajz, természetismeret
Markovics Gabriella tanító, 2.b osztályfőnöke
család- és gyermekvédő tanár, általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
Mázikné Pomázi Ildikó tanító, 4.a osztályfőnöke
általános iskolai tanító, könyvtár és ének-zene szakkollégium 1-4. évfolyam
Móró Viktória
tanító, 1.c osztály
általános iskolai tanító, testnevelés és sport műveltségi terület
1-4. évfolyam
Nagy Zoltánné tanító, 2.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium 1-4. évfolyam
Németh Márta tanító, 3.c osztályfőnöke
általános iskolai tanító, óvónő, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen 1-4. évfolyam
Péja Zsanett tanító, 2.c osztály tanító (BA) alapképzési szak, idegen nyelv (angol) műveltségi terület  1-4. évfolyam
Puskásné Hilbert Katalin tanár, 5.c osztályfőnöke
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Sárközi Diána tanár pedagógia szakos nevelő, fejlesztőpedagógia képzés
fejlesztő óra
Simigláné Kalmár Zsófia tanító, 1.c osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom, testnevelés és sport műveltségi terület
1-4. évfolyam
Somoskövi Noémi
tanár
okleveles magyar és történelem szakos tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem
Sudár Mártonné tanító, 2.b osztály általános iskolai tanító, ének-zene műveltségi terület, német nemzetiségi tanító 1-4. osztály
Szabó-Lukács Luca tanító, 2.c osztályfőnöke általános iskolai tanító, informatika műveltségi terület, mérésmetodikai, minőségbiztosítási pedagógus szakvizsga  1-4. évfolyam
Szabóné Somogyi Gyöngyi  tanító, 4.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, angol nyelv műveltségterület 1-4. évfolyam
Szentgyörgyi Andrea tanító, 1.b osztály általános iskolai tanító, rajz szakkollégium 1-4. évfolyam
Tabajdi Mária
tanító, 3.c osztály, munkaközösség-vezető
általános iskolai tanító, pedagógiai terapeuta pedagógus szakvizsga  1-4. évfolyam
Tibai Lászlóné tanár, intézményvezető-helyettes
magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető,  szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen magyar nyelv és irodalom, történelem
Tósoki Anita tanár, 8.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető  okleveles matematika tanár  matematika 
Tóthné Mess Erika tanító, intézményvezető-helyettes általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
Tükör Balázs tanító, 3.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület 1-4. évfolyam
Vári Éva tanár, 7.b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
okleveles mérnöktanár informatikai szakirány, műszaki szakoktató, általános informatikus szakember, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen
informatika
Veresné Kovács Tünde idegennyelv-tanár orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár
Aszalayné Sivák Olga
tanító (óraadó)
általános iskolai tanító
2.a osztály, tanulószoba
Beéry Imréné
tanító (óraadó)
általános iskolai tanító
4.a osztály
Bogdánné Garamvölgyi Judit
tanító (óraadó)  általános iskolai tanító 4.a osztály
Gróf András tanár (óraadó) szakedző testnevelés
Medve Ilona
tanító (óraadó)
általános iskolai tanító
1.a osztály
Rend Izabella tanár (óraadó) magyar-rajz-vizuális kultúra szak vizuális kultúra
Szabó Józsefné tanító (óraadó) általános iskolai tanító tanulószoba