Pedagógusok

PEDAGÓGUSOK (VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG, TANÍTOTT TANTÁRGYAK SZERINT) 
 Név Munkakör Végzettség, szakképzettség Tanítandó tantárgyak
Ábrahám János testnevelő tanár, 7.a osztályfőnöke
testnevelés szakos általános iskolai tanár, vívó szakedző, református vallástanár testnevelés, erkölcstan
Anderkó Ivett
tanító, 4.a osztályfőnöke
általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
Bíró Éva tanár, 5.a osztályfőnöke
okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, történelem-ének szakos általános iskolai tanár történelem, ének
Csernákné Németh Julianna tanár
okleveles technikatanár, fizika szakos általános iskolai tanár, műszaki tanár és üzemgépész üzemmérnök, műszaki tanár fizika, technika és életvitel
Dániel Éva tanító, 3.a osztályfőnöke általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Fási Erika tanító, 2.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
általános iskolai tanító, orosz nyelv és pedagógia szakkollégium 1-4. évfolyam
Gál Eszter idegennyelv-tanár, 6.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
angol szakos nyelvtanár, inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus inkluzív nevelés szakterületen
angol nyelv
Garai Zsuzsanna tanító, intézményvezető általános iskolai tanító, technika szakkollégium, közoktatási vezető, pedagógiai mérés és értékelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen 1-4. évfolyam
Görög Dóra
tanár (GYED)
okleveles általános iskolai földrajztanár, okleveles általános iskolai matematikatanár
 
Gróf András Sándorné tanár, 7.c osztályfőnöke
földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, gyógytestnevelő, közoktatási vezető földrajz, természetismeret, testnevelés
Gubán Zsuzsanna tanár
történelem-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár angol nyelv, történelem
Győri László tanító, 1.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, angol nyelv műveltségi terület 1-4. évfolyam
Hegyesi Szilvia
tanár, 6.b osztályfőnöke
magyar-történelem szakos tanár, német szakos nyelvtanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles történelem szakos bölcsész és tanár magyar nyelv és irodalom, történelem
Hortörsi Lászlóné tanító, 4.a osztályfőnöke
általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium 1-4. évfolyam
Horváth Éva tanár, 8.c osztályfőnöke
rajz szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen vizuális kultúra
Janó Viktória
tanító, 1.a osztályfőnöke általános iskolai tanító, ének-zene műveltségi terület  1-4. évfolyam
Józsáné Barabás Magdolna tanár, 8.a osztályfőnöke
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár matematika, fizika
Kelemen Rita
tanító, 2.b osztály
általános iskolai tanító, ember- és társadalomismeret műveltségi terület
1-4. évfolyam
Kiss Andrea tanár, 7.b osztályfőnöke
biológia-kémia szakos általános iskolai tanár biológia, kémia, természetismeret, hon- és népismeret
Kovács Nikoletta Alexandra iskolapszichológus pszichológia szak, viselkedéselemző  
Kőszeginé Csontos Éva Zsófia gyógypedagógus gyógypedagógus, ének-zene-népművelő szakos általános iskolai tanár képességfejlesztés – habilitációs foglalkozás
Laza Réka
tanító, 4.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
1-4. évfolyam
Majoros Rita Katalin tanár okleveles földrajz szakos tanár földrajz, természetismeret
Markovics Gabriella tanító, 3.b osztályfőnöke
család- és gyermekvédő tanár, általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
Mázikné Pomázi Ildikó tanító
általános iskolai tanító, könyvtár és ének-zene szakkollégium
Móró Viktória
tanító, 2.c osztály
általános iskolai tanító, testnevelés és sport műveltségi terület
1-4. évfolyam
Nagy Dóra tanár okleveles középiskolai magyartanár és okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár  
Nagy Zoltánné tanító, 3.a osztály, munkaközösség-vezető
általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium 1-4. évfolyam
Németh Márta tanító, 4.c osztály
általános iskolai tanító, óvónő, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen 1-4. évfolyam
Rend Izabella tanár okleveles általános iskolai magyartanár és okleveles rajz- és vizuáliskultúra tanár  
Sárközi Diána tanár pedagógia szakos nevelő, fejlesztőpedagógia képzés
fejlesztő óra
Simigláné Kalmár Zsófia tanító, 2.c osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom, testnevelés és sport műveltségi terület
1-4. évfolyam
Somoskövi Noémi
tanár, 5.b osztályfőnöke
okleveles magyar és történelem szakos tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem
Sudár Mártonné tanító, 3.c osztályfőnöke általános iskolai tanító, ének-zene műveltségi terület, német nemzetiségi tanító 1-4. osztály
Somogyi Gyöngyi  tanító, 1.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, angol nyelv műveltségterület 1-4. évfolyam
Szentgyörgyi Andrea tanító, 2.b osztályfőnöke általános iskolai tanító, rajz szakkollégium 1-4. évfolyam
Tabajdi Mária Andrea
tanító, 4.c osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
általános iskolai tanító, pedagógiai terapeuta pedagógus szakvizsga  1-4. évfolyam
Tibai Lászlóné tanár, intézményvezető-helyettes
magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető,  szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen magyar nyelv és irodalom, történelem
Tósoki Anita tanár, munkaközösség-vezető  okleveles matematika tanár  matematika 
Tóthné Mess Erika Éva tanító, intézményvezető-helyettes általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
Tükör Balázs tanító, 4.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület 1-4. évfolyam
Vári Éva tanár, 8.b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
okleveles mérnöktanár informatikai szakirány, műszaki szakoktató, általános informatikus szakember, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen
informatika
Aszalayné Sivák Olga tanító (óraadó) általános iskolai tanító 3.c osztály
Gróf András tanár (óraadó) szakedző testnevelés
Klamerusz Ilona Mária tanító (óraadó) általános iskolai tanító 3.c osztály
Medve Ilona Mária
tanító (óraadó)
általános iskolai tanító
2.a osztály
Szabó Józsefné tanító (óraadó) általános iskolai tanító tanulószoba