Pedagógusok

PEDAGÓGUSOK (VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG, TANÍTOTT TANTÁRGYAK SZERINT) 
 Név Munkakör Végzettség, szakképzettség Tanítandó tantárgyak
Ábrahám János testnevelő tanár, 8.b osztályfőnöke
testnevelés szakos általános iskolai tanár, vívó szakedző, református vallástanár testnevelés, erkölcstan
Anderkó Ivett
tanító, 1.a osztály
általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
Bíró Éva tanár, 7.b osztályfőnöke
történelem-ének szakos általános iskolai tanár történelem, ének
Czimmermanné Gál Eszter idegennyelv-tanár, 7.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
angol szakos nyelvtanár, inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus inkluzív nevelés szakterületen
angol nyelv
Csák Ildikó
iskolapszichológus gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár, tanácsadó szakpszichológus   
Csernákné Németh Julianna tanár, 6.c osztályfőnöke
fizika szakos általános iskolai tanár, műszaki tanár és üzemgépész üzemmérnök, műszaki tanár matematika, fizika, technika és életvitel
Dániel Éva tanító általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Fási Erika tanító, 3.a osztályfőnöke
általános iskolai tanító, orosz nyelv és pedagógia szakkollégium 1-4. évfolyam
Garai Zsuzsanna tanító, intézményvezető általános iskolai tanító, technika szakkollégium, közoktatási vezető, pedagógiai mérés és értékelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen 1-4. évfolyam
Geréné Váncsa Erzsébet tanító, 4.a osztály, munkaközösség-vezető
általános iskolai tanító, népművelés szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
Gróf Andrásné tanár, 8.c osztályfőnöke
földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, gyógytestnevelő, közoktatási vezető földrajz, természetismeret, testnevelés
Gubán Zsuzsanna tanár, 5.a osztályfőnöke
történelem-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár angol nyelv, történelem
Győri László tanító, 3.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, angol nyelv műveltségi terület 1-4. évfolyam
Hirs Anita tanár, 6.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
okleveles matematika tanár matematika
Hortörsi Lászlóné tanító, 1.a osztályfőnöke
általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium 1-4. évfolyam
Horváth Éva tanár, 5.c osztályfőnöke
rajz szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen vizuális kultúra
Janó Viktória
tanító, 2.c osztályfőnöke általános iskolai tanító, ének-zene műveltségi terület  1-4. évfolyam
Józsáné Barabás Magdolna tanár, 8.a osztályfőnöke
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár matematika, fizika
Juhász Béláné tanár, 6.b osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár, orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom, német nyelv, erkölcstan
Kádárné Szepesi Ibolya tanár biológia-rajz szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető, okleveles vizuális és környezetkultúra tanár biológia, vizuális kultúra
Kiss-Molnár Andrea tanár biológia-kémia szakos általános iskolai tanár biológia, kémia, természetismeret, hon- és népismeret
Klamerusz Ilona Mária tanító, 2.c osztály
általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
Köller Anikó tanító, 2.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, matematika műveltségi terület 1-4. évfolyam
Kőszeginé Csontos Éva gyógypedagógus gyógypedagógus, ének-zene-népművelő szakos általános iskolai tanár képességfejlesztés – habilitációs foglalkozás
Laza Réka
tanító, 1.b osztály
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
1-4. évfolyam
Lukács János tanító, 4.c osztályfőnöke
általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
Markovics Gabriella tanító, 4.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 1-4. évfolyam
Mázikné Pomázi Ildikó tanító, 2.a osztályfőnöke
általános iskolai tanító, könyvtár és ének-zene szakkollégium 1-4. évfolyam
Medve Ilona Mária tanító
általános iskolai tanító, technika szakkollégium
Móró Viktória
tanító, 3.a osztály
általános iskolai tanító
1-4. évfolyam
Mudra Lászlóné tanár földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár földrajz, természetismeret, testnevelés
Nagy Zoltánné tanító, 4.a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
általános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium 1-4. évfolyam
Németh Márta tanító, 1.c osztályfőnöke
általános iskolai tanító, óvónő, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen 1-4. évfolyam
Puskásné Hilbert Katalin tanár, 6.c osztályfőnöke
magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Sárközi Diána napközi (tanulószobai) foglalkozás vezető pedagógia szakos nevelő, fejlesztőpedagógia képzés
tanulószoba, fejlesztő óra
Simigláné Kalmár Zsófia tanító, 3.c osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom, testnevelés és sport műveltségi terület
1-4. évfolyam
Somoskövi Noémi
tanár
 okleveles magyar és történelem szakos tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem
Szabó-Lukács Luca tanító általános iskolai tanító, informatika műveltségi terület, mérésmetodikai, minőségbiztosítási pedagógus szakvizsga  
Szabóné Somogyi Gyöngyi  tanító, 2.b osztály
általános iskolai tanító, angol nyelv műveltségterület 1-4. évfolyam
Szilassy Márta tanító, 4.b osztály
általános iskolai tanító, főiskolai szintű földrajz szakos tanár, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
Tabajdi Mária
tanító, 1.c
általános iskolai tanító, pedagógiai terapeuta pedagógus szakvizsga  1-4. évfolyam
Tibai Lászlóné tanár, intézményvezető-helyettes
magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető,  szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetői mentortanári szakterületen magyar nyelv és irodalom, történelem
Tóthné Mess Erika tanító, intézményvezető-helyettes általános iskolai tanító, rajz szakkollégium, közoktatási vezető 1-4. évfolyam
Tükör Balázs tanító, 1.b osztályfőnöke
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület 1-4. évfolyam
Vári Éva tanár, 5.b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
műszaki szakoktató, általános informatikus szakember, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen
informatika
Veresné Kovács Tünde idegennyelv-tanár orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár angol nyelv
Aszalayné Sivák Olga
tanító (óraadó)
általános iskolai tanító
3.c osztály
Beériy Imréné
tanító (óraadó)
általános iskolai tanító
2.a osztály
Bogdánné Garamvölgyi Judit
tanító (óraadó)  általános iskolai tanító 2.a osztály
Gróf András testnevelő (óraadó)
testnevelő testnevelés
Kovács László tanár (óraadó) történelem szakos bölcsész, okleveles történelem szakos tanár, okleveles magyartanár magyar nyelv és irodalom, történelem
Lászlós Gyuláné
tanár (óraadó)
magyar-ének szakos tanár
tanulószoba
Magyar Katalin
tanár (óraadó)
okleveles technikatanár
életvitel és gyakorlat
Solymárné Tóth Judit tanító (óraadó) általános iskolai tanító 4.c osztály
Szabó Józsefné tanító (óraadó) általános iskolai tanító 4.c osztály