Tanórán kívüli foglalkozások lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
 Foglalkozás vezetője Foglalkozás megnevezése
Ábrahám János
Anderkó Ivett
Bíró Éva
Czimmermanné Gál Eszter
Dániel Éva
Fási Erika
Gróf András
Gróf András Sándorné
Gubán Zsuzsanna
Győri László
Hegyesi Szilvia
Hortörsi Lászlóné
Horváth Éva
Janó Viktória
Józsáné Barabás Magdolna
Kelemen Rita
Kőszeginé Csontos Éva
Laza Réka
Majoros Rita
Markovics Gabriella
Mázikné Pomázi Ildikó
Medve Ilona Mária
Móró Viktória
Nagy Zoltánné
Németh Márta
Rend Izabella
Sárközi Diána
Simigláné Kalmár Zsófia
Somoskövi Noémi
Sudár Mártonné
Szabó Józsefné
Somogyi Gyöngyi 
Szentgyörgyi Andrea
Tabajdi Mária Andrea
Tósoki Anita
Tükör Balázs
Vári Éva

A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

(Pedagógiai program, 42-43. oldal)

2.7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai állapotának mérése

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. Intézményünkben adottak a személyi és tárgyi feltételek. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is. A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.

Célunk:

  • Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.
  • Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit.

A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.