Tanórán kívüli foglalkozások lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
 Foglalkozás vezetője Foglalkozás megnevezése
Ábrahám János Asztalitenisz
Adorjáni Enikő Differenciált képességfejlesztés, matematika, 2.b
Aszalayné Sivák Olga Differenciált képességfejlesztés, magyar, 4.b

Képességfejlesztés, 4.b

Bíró Éva Felsős énekkar

Történelem tehetséggondozás

Czimmermanné Gál Eszter Angol nyelvi szakkör, 3.a

Angol Klub, 6.a

Angol Klub, 2.a

Csernákné Németh Julianna Differenciált képességfejlesztés, matematika, 5.b, 5.c

Differenciált képességfejlesztés, fizika, 7.b, 7.c, 8.b

Dániel Éva Differenciált képességfejlesztés, magyar, 1.a

Anyanyelvi Mini Akadémia, 1. évfolyam

Fási Erika Differenciált képességfejlesztés, magyar, 2.a

Képességfejlesztés, 2.a

Matematika Mini Akadémia, 2. évfolyam

Feltóti Sándor Felvételi előkészítő, magyar, 8.c
Gál Enikő
Háztartástan szakkör, 5.b, 6-8. évfolyam
Geréné Váncsa Erzsébet Differenciált képességfejlesztés, magyar, 3.a

Anyanyelvi Mini Akadémia, 3. évfolyam

Gulácsi Anita Grafika műhely, 2.c

Differenciált képességfejlesztés, magyar, 2.c

Anyanyelvi Mini Akadémia, 2. évfolyam

Táncház

Győri László Játékos matematika, 2.b

Angol nyelvi szakkör, 2.b

Differenciált képességfejlesztés, matematika, 2.b

Hirs Anita Differenciált képességfejlesztés, matematika, 5.a, 6.b, 6.c, 7.c

Felvételi előkészítő, matematika, 8.a

Hollósiné Tabajdi Mária Differenciált képességfejlesztés, magyar, 4.a

Képességfejlesztés, 2.c, 4.a

Anyanyelvi Mini Akadémia, 4. évfolyam

Hortörsi Lászlóné Differenciált képességfejlesztés, matematika, 4.b

Képességfejlesztés, 4.b

Matematika Mini Akadémia, 4. évfolyam

Horváth Éva Grafika műhely, 1.c, 4.c, 5.c, 8.c
Józsáné Barabás Magdolna Differenciált képességfejlesztés, matematika, 7.b

Felvételi előkészítő, matematika, 8.c

Juhász Béláné Differenciált képességfejlesztés, magyar, 7.b

Német nyelvi szakkör, 5.a

Kádárné Szepesi Ibolya Grafika műhely, 6.c, 7.c

Differenciált képességfejlesztés, biológia, 8. évfolyam

Kiss-Molnár Andrea Differenciált képességfejlesztések

természetismeret, 5. évfolyam

biológia, 7. és 8. évfolyam

Klamerusz Ilona Mária Differenciált képességfejlesztés, matematika, 1.c

Képességfejlesztés, 1.c

Informatika szakkör, 1.c

Köller Anikó Táblajáték, 1.b

Differenciált képességfejlesztés, matematika, 1.b

Képességfejlesztés, 1.b

Kőszeginé Csontos Éva Egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozások
Lukács János Grafika műhely, 3.c

Fotó műhely

Differenciált képességfejlesztés, matematika, 3.c

Magyar Katalin Differenciált képességfejlesztő foglalkozások, matematika, 5. és 8. évfolyam
Markovics Gabriella Differenciált képességfejlesztés, magyar, 3.b
Mázikné Pomázi Ildikó Differenciált képességfejlesztés, matematika, 1.a

Képességfejlesztés, 1.a

Matematika Mini Akadémia, 1. évfolyam

Medve Ilona Mária Differenciált képességfejlesztés, matematika, 4.a
Mudra Lászlóné Differenciált képességfejlesztés, földrajz, 7.b
Nagy Zoltánné Differenciált képességfejlesztés, matematika, 3.a

Képességfejlesztés, 3.a

Matematika Mini Akadémia, 3. évfolyam

Németh Márta Differenciált képességfejlesztés, matematika, 4.c
Pötörné Janó Viktória Differenciált képességfejlesztés, magyar, 1.c
Puskásné Hilbert Katalin Differenciált képességfejlesztés, magyar, 6.a, 6.c

Nyelvvizsga előkészítő, angol nyelv, 7.a

Rehányné Fejes Éva Differenciált képességfejlesztés, magyar, 2.b

Képességfejlesztés, 2.b

Sárközi Diána Tanulószobai foglalkozások

Fejlesztő foglalkozások, felső tagozat

Szabóné Somogyi Gyöngyi  Angol nyelvi szakkör, 1.b, 3.c

Differenciált képességfejlesztés, magyar, 1.b

Szilassy Márta Játékos matematika, 3.b

Táblajáték, 3.b

Differenciált képességfejlesztés, matematika, 3.b

Képességfejlesztés, 3.b

Szilvási Katalin Differenciált képességfejlesztés, matematika, 2.c

Képességfejlesztés, 2.c

Tibai Lászlóné Felvételi előkészítő, magyar, 8.a
Tükör Balázs Differenciált képességfejlesztés, magyar, 4.c

Képességfejlesztés, 4.c

Alsós kórus

TITITÁ szakkör, 3.b

Vári Éva Sakk, 4.b
Veresné Kovács Tünde Nyelvvizsga előkészítő, angol nyelv, 7.a, 8.a
László Gyuláné (óraadó)
Differenciált képességfejlesztés, magyar, 8.b

Könyvtári foglalkozások

Munkácsi Zsuzsanna (óraadó)
Kerámia műhely
Prokajné Simon Katalin (óraadó)
Differenciált képességfejlesztés, magyar, 6.b
Szpisák Tamás (óraadó)
Videó műhely

A MINDENNAPOS TESTEDZÉS LEHETŐSÉGE

(Pedagógiai program, 68. oldal)

A mindennapos testnevelés megvalósításának módját a törvényben meghatározottak szerint, a kerettantervben előírt feltételeknek megfelelően szervezzük meg.

Tanórai foglalkozás keretében heti öt testnevelésórán sportolhatnak iskolánk tanulói, melynek bevezetése a 2012-2013. tanévtől felmenő rendszerben történik. A program bevezetéséhez intézményünkben adottak a személyi és tárgyi feltételek.