Tanórán kívüli foglalkozások lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
 Foglalkozás vezetője Foglalkozás megnevezése
Ábrahám János asztalitenisz 3-8. évfolyam
Anderkó Ivett
differenciált képességfejlesztés (magyar) 1.a, szabadidős tevékenység 1.a
Aszalayné Sivák Olga
szabadidős tevékenység 3.c
Beéry Imréné
szabadidős tevékenység 2.a
Bíró Éva tehetséggondozás (történelem) 7. évfolyam, felsős kórus
Bogdánné Garamvölgyi Judit
szabadidős tevékenység 2.a
Csernákné Németh Julianna differenciált képességfejlesztés (matematika) 6.b, differenciált képességfejlesztés (matematika) 6.c, differenciált képességfejlesztés (fizika) 7.b, 7.c
Fási Erika differenciált képességfejlesztés (magyar) 3.a, differenciált képességfejlesztés (matematika) 3.a, egyéni képességfejlesztés 3.a, szabadidős tevékenység 3.a, Matematika Mini Akadémia 3. évfolyam, szabadidős tevékenység 3.c, korrepetálás 3.c, egyéni képességfejlesztés 3.c
Geréné Váncsa Erzsébet differenciált képességfejlesztés (magyar) 4.a, egyéni képességfejlesztés 4.a, szabadidős tevékenység 4.a, Anyanyelvi Mini Akadémia 4. évfolyam
Gróf Andrásné
differenciált képességfejlesztés (természetismeret) 6.a, differenciált képességfejlesztés (földrajz) 7.b, differenciált képességfejlesztés (földrajz) 8.c
Győri László szabadon tervezhető angol nyelv 3.b, szabadon tervezhető táblajáték 3.b, szabadon tervezhető informatika 3.b, differenciált képességfejlesztés (magyar) 3.b, differenciált képességfejlesztés (matematika) 3.b, egyéni képességfejlesztés 3.b, szabadidős tevékenység 3.b, Anyanyelvi Mini Akadémia 3. évfolyam
Hirs Anita differenciált képességfejlesztés (matematika) 6.a, differenciált képességfejlesztés (matematika) 7.b, differenciált képességfejlesztés (matematika) 7.c, felvételi előkészítő (matematika) 8.c
Hortörsi Lászlóné differenciált képességfejlesztés (matematika) 1.a, egyéni képességfejlesztés 1.a, szabadidős tevékenység 1.a, Matematika Mini Akadémia 1. évfolyam
Horváth Éva
grafika műhely: 1.c, 2.c, 5.c, 6.c
Janó Viktória
differenciált képességfejlesztés (magyar) 2.c, egyéni képességfejlesztés 2.c, szabadidős tevékenység 2.c, Anyanyelvi Mini Akadémia 2. évfolyam
Józsáné Barabás Magdolna differenciált  képességfejlesztés (matematika) 5.a, 5.c, felvételi előkészítő (matematika) 8.a, 8.b
Juhász Béláné differenciált képességfejlesztés (magyar) 6.b, felvételi előkészítő (matematika) 8. évfolyam
Kádárné Szepesi Ibolya
grafika műhely: 7.c, 8.c
Kiss-Molnár Andrea differenciált képességfejlesztés (természetismeret) 6.b
Klamerusz Ilona Mária szabadon tervezhető informatika 2.b, differenciált képességfejlesztés (matematika) 2.c, egyéni képességfejlesztés 2.c, informatika szakkör 2.c, szabadidős tevékenység 2.c
Köller Anikó differenciált képességfejlesztés (matematika) 2.b, egyéni képességfejlesztés 2.b, szabadidős tevékenység 2.b
Kőszeginé Csontos Éva habilitációs foglalkozás
László Gyuláné
tanulószoba
Laza Réka
szabadon tervezhető táblajáték 1.b, differenciált képességfejlesztés (matematika) 1.b, szabadidős tevékenység 1.b
Lukács János grafika műhely 4.c, differenciált képességfejlesztés 4.c, szabadidős tevékenység 4.c
Markovics Gabriella differenciált képességfejlesztés (magyar) 4.b, egyéni képességfejlesztés 4.b, szabadidős tevékenység 4.b
Mázikné Pomázi Ildikó differenciált képességfejlesztés (matematika) 2.a, egyéni képességfejlesztés 2.a, szabadidős tevékenység 2.a, Matematika Mini Akadémia 2. évfolyam
Medve Ilona Mária szabadidős tevékenység 3.b
Móró Viktória
differenciált képességfejlesztés (matematika) 3.a, egyéni képességfejlesztés 3.a, szabadidős tevékenység 3.a
Mudra Lászlóné differenciált képességfejlesztés (földrajz) 7.c
Nagy Zoltánné differenciált képességfejlesztés (matematika) 4.a, szabadidős tevékenység 4.a, Matematika Mini Akadémia 4. évfolyam, szabadidős tevékenység 3.c
Németh Márta differenciált képességfejlesztés (matematika) 1.c, egyéni képességfejlesztés 1.c, informatika szakkör 1.c, szabadidős tevékenység 1.c
Puskásné Hilbert Katalin differenciált képességfejlesztés (magyar) 7.a, 7.c, nyelvvizsga előkészítő (angol nyelv) 8.a
Sárközi Diána képességfejlesztés, tanulószoba
Simigláné Kalmár Zsófia
grafika műhely: 3.c, differenciált képességfejlesztés (magyar) 3.c, egyéni képességfejlesztés 3.c, szabadidős tevékenység 3.c
Solymárné Tóth Judit
szabadidős tevékenység 4.c
Somoskövi Noémi
differenciált képességfejlesztés (magyar) 5.c
Szabó Józsefné
szabadidős tevékenység 4.c
Szabóné Somogyi Gyöngyi  szakkör (angol nyelv) 2.b, differenciált képességfejlesztés (magyar) 2.b, szabadidős tevékenység 2.b
Szilassy Márta differenciált képességfejlesztés (matematika) 4.b, egyéni képességfejlesztés 4.b, szabadidős tevékenység 4.b
Tabajdi Mária
differenciált képességfejlesztés (magyar) 1.c, egyéni képességfejlesztés 1.c, szabadidős tevékenység 1.c, Anyanyelvi Mini Akadémia 1. évfolyam
Tükör Balázs differenciált képességfejlesztés (magyar) 1.b, egyéni képességfejlesztés 1.b, szabadidős tevékenység 1.b, alsós kórus
Vári Éva szabadon tervezhető informatika 1.b, szabadon tervezhető informatika 4.b, pályaorientáció szakkör 5.b
Veresné Kovács Tünde nyelvvizsga előkészítő (angol nyelv) 8.a

A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

(Pedagógiai program, 41-42. oldal)

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. Intézményünkben adottak a személyi és tárgyi feltételek. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is. A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.

Célunk:

  • Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.
  • Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit.

A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.