Tanórán kívüli foglalkozások lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
 Foglalkozás vezetője Foglalkozás megnevezése
Ábrahám János
Anderkó Ivett
Bíró Éva
Czimmermanné Gál Eszter
Csernákné Németh Julianna
Fási Erika
Geréné Váncsa Erzsébet
Győri László
Hirs Anita
Hollósiné Tabajdi Mária
Hortörsi Lászlóné
Horváth Éva
Józsáné Barabás Magdolna
Juhász Béláné
Kádárné Szepesi Ibolya
Kiss-Molnár Andrea
Klamerusz Ilona Mária
Köller Anikó
Kőszeginé Csontos Éva
Laza Réka
Lukács János
Markovics Gabriella
Mázikné Pomázi Ildikó
Medve Ilona Mária
Mudra Lászlóné
Nagy Zoltánné
Németh Márta
Pötörné Janó Viktória
Puskásné Hilbert Katalin
Rehányné Fejes Éva
Sárközi Diána
Simigláné Kalmár Zsófia
Szabóné Somogyi Gyöngyi 
Szilassy Márta
Szilvási Katalin
Tibai Lászlóné
Tükör Balázs
Vári Éva
Veresné Kovács Tünde

A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

(Pedagógiai program, 41-42. oldal)

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. Intézményünkben adottak a személyi és tárgyi feltételek. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is. A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.

Célunk:

  • Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.
  • Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit.

A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.