Tanórán kívüli foglalkozások lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
 Foglalkozás vezetője Foglalkozás megnevezése
Ábrahám János testnevelés 5.a, 6.a, 7.c, 8.c
Anderkó Ivett magyar differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 3.a
Aszalayné Sivák Olga szabadidős tevékenység 2.a, tanulószoba 5-8. évfolyam
Beéry Imréné szabadidős tevékenység 4.a
Bíró Éva történelem tehetséggondozás 5-8. évfolyam, történelem differenciált képességfejlesztés 5. évfolyam
Bogdánné Garamvölgyi Judit magyar differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 4.a
Czimmermanné Gál Eszter angol nyelvi szakkör 3.a, 5.a, 6.a 
Csathó Lilla iskolapszichológiai ellátás
Dániel Éva  
Fási Erika differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 1.a
Gróf András testnevelés 6.b, 7.b., 8.b
Gróf Andrásné természetismeret differenciált képességfejlesztés 6.c, testnevelés 5.b, 6.c, 8.a, 7.b, 5.c
Gubán Zsuzsanna nyelvvizsga előkészítő angol nyelv 7.a
Győri László matematika differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés 4.b
Hegyesi Szilvia történelem differenciált képességfejlesztés 6. évfolyam, magyar differenciált képességfejlesztés 5.b, 6. évfolyam, magyar felvételi előkészítő 8. évfolyam
Hortörsi Lászlóné matematika differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés 3.a
Horváth Éva grafika műhely 3.c, 7.c-8.c
Janó Viktória magyar differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 4.c
Józsáné Barabás Magdolna matematika differenciált képességfejlesztés 7. évfolyam, matematika felvételi előkészítő 8. évfolyam
Juhász Béláné magyar differenciált képességfejlesztés 6.a, 8.b, magyar tehetséggondozás 6.a, magyar felvételi előkészítő 8.b, német nyelvi előkészítő csoport 8.b, könyvtári foglalkozás
Kelemen Rita matematika differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnvelés 1.b
Klamerusz Ilona Mária matematika differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés 4.c
Kőszeginé Csontos Éva habilitációs foglalkozás
Laza Réka magyar differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 3.b
Lukács János grafika műhely 1.c, 2.c, szabadidős tevékenység 2.c
Majoros Rita természetismeret differenciált képességfejlesztés 5. évfolyam, földrajz differenciált képességfejlesztés 7. évfolyam, testnevelés 7.s
Markovics Gabriella egyéni képességfejlesztés, magyar differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés 2.b
Mázikné Pomázi Ildikó matematika differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés, 4.a, egyéni képességfejlesztés 4.a, 4.b
Medve Ilona szabadidős tevékenység, testnevelés 1.a
Móró Viktória egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés 1.c
Nagy Zoltánné matematika differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés 2.a
Németh Márta matematika differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés 3.c
Puskásné Hilbert Katalin magyar differenciált képességfejlesztés 5.c, 6.c
Rend Izabella grafika műhely 5.c-6.c
Sárközi Diána képességfejlesztés foglalkozás
Simigláné Kalmár Zsófia differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 1.c
Somoskövi Noémi magyar differenciált képességfejlesztés 7. évfolyam, magyar felvételi előkészítő 8.c, könyvtári foglalkozás
Sudár Mártonné matematika differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 2.b
Szabó Józsefné tanulószoba 5-8. évfolyam
Szabóné-Lukács Luca magyar differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés 2.c
Szabóné Somogyi Gyöngyi  magyar differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 4.b
Szentgyörgyi Andrea magyar differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 1.b
Tabajdi Mária magyar differenciált képességfejlesztés, egyéni képességfejlesztés, szabadidős tevékenység 3.c
Tósoki Anita matematika differenciált képességfejlesztés 6.b-6.c, 7.b, matematika felvételi előkészítő 8. évfolyam
Tükör Balázs matematika differenciált képességfejlesztés, szabadidős tevékenység, testnevelés 3.b
Vári Éva informatika foglalkozás 1.b, 2.b, 3.b, 4.b
Veresné Kovács Tünde angol nyelvi differenciált képességfejlesztés 6.b, 7.b, 7.c

A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

(Pedagógiai program, 42-43. oldal)

2.7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai állapotának mérése

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. Intézményünkben adottak a személyi és tárgyi feltételek. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is. A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.

Célunk:

  • Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.
  • Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit.

A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.