Tarkabarka napközis tábor

Tisztelt Szülők!

A nyári szünet idején, az előző évek gyakorlata szerint, igényelni lehet a gyermekek részére a helyi,
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának napközis táborát, a Tarkabarka tábort.

Ennek részleteiről (jelentkezés módja, turnusok, térítési díj, házirend) tájékozódhatnak a következő csatolmányokból:

Napközis tábor tajekoztato szuloknek 2020

jelentkezesi_lap_napközistábor 2020

szuloi_nyilatkozat_taborozashoz_2020

Napközis tábor_HÁZIREND2020

Kormányrendelet a júniusi működésről

Kedves Szülők!

A Kormány 220/2020. (V.22.) Kormányrendeletben határozta meg az iskolák júniusi működését. Június 2-tól engedélyezik az iskolák oktatási céllal való használatát, melynek kettős célja van.

– Megszervezhetők június 2-tól a felzárkózást segítő egyéni vagy kiscsoportos konzultációk, felzárkóztatók a szaktanárok és a gyermekek személyes találkozásával. Ezt minden osztályfőnök és szaktanár – egyéni tapasztalata alapján – szervezi meg. Az érintett tanulócsoportokkal és tanulókkal ők veszik fel a kapcsolatot az időpontok egyeztetése végett.

– Az iskolák megszervezik június 2-26. között a gyermekek felügyeletét, mely során kiscsoportos formában tartózkodhatnak az intézményben a tanulók.

Ezektől függetlenül a digitális munkarend érvényben marad a tanév végéig, azaz június 15-ig.

A felügyeletet igénylő szülőket kérjük, hogy a 06-20/317-8503 telefonszámon vegyék fel a kapcsolatot az étkezést biztosító szervezet munkatársával. Ezen a telefonon van lehetőség elvihető ebéd rendelésére is a június 2-26. közötti időszakra.

A befizetés részleteiről a következő csatolmányban olvashatnak: Intézményi-tájékoztató_június-2

Húsvéti rajzverseny

A digitális oktatás ideje alatt a tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez is adunk ötleteket.
A szívesen rajzoló gyerekek számára javasoltuk, hogy készítsenek a húsvéti ünnephez kapcsolódó rajzokat.
Köszönjük a beküldött alkotásokat, és gratulálunk a sok ötletes, szép munkához!

Alkotók:
Grosch Hanna, Horváth Amira 1. a
Kéri Dániel 1. c
Szabó Emma, Badi Ariana Emi 2. a
Géza Dániel 2. b
Csató Viktória 4. a
Takács Tímea, Matlag Amanda 4. b
Asztalos Lívia, Garbacz Bence, Gárel Erik László, Nyári Napsugár, Pataki Kincső, Varga- Farkas Lilien, Kiss Lőrinc, Szilágyi Eszter, Sudár Laura, Kapusi Péter, Szabó-Gyarmati Dóra, Stadler Patrik, László Tamara, Farkas Amanda 5. c
Kéri Marcell 6. c

Jutalmukat, az elismerő oklevelet mindannyian megkapták!

Beiratkozás a 2020-2021. tanévre

BEIRATKOZÁS A 2020-2021. TANÉVRE

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról,
hogyan tudják gyermeküket a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolába beiratni.
A beiratkozás az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.25.) EMMI határozata alapján történik.
A határozat itt olvasható:   EMMI rendelet

Amennyiben Ön a gyermekét iskolánkba szeretné beiratni, kérjük, nézze át a beiratási címlistát, melyből kiderül,
hogy körzetünkön kívül, vagy körzetünkön belül laknak-e.
A címlista itt olvasható: címlista

A beiratkozás ideje: 2020. április 6. – 2020. május 15.

 1. szakasz: 2020. április 6. – 2020. április 24. között. A rendelet szerint a nem körzetes tanulók jelentkezése.
 2. szakasz: 2020. április 28. – 2020. május 15. között. A rendelet szerint a körzetes tanulók jelentkezése.

Mindkét szakaszban várjuk a jelentkezéseket, azonban szeretnénk, ha április 24-ig minden iskolánkba jelentkező gyermek
beiratkozása megtörténne.

A nem körzetes tanulók beiratkozása április 24-én lezárul, a felvételi döntésről április 27-ig kapnak értesítést.
A végleges felvételi lista lezárása és a határozatok megküldése május 21-ig történik meg.

Fontos tudni, hogy az intézménybe való felvétel nem jelentkezési sorrend alapján történik. 

A beiratáshoz szükséges a gyermek oktatási azonosítója, melyet az óvoda biztosít az Önök részére a dunaujovoda@gmail.com email címen, vagy a 06-25-423-211-es telefonszámon.

A beiratáshoz szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési lap
 • 1. Dokumentum: A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat)
 • 2. Dokumentum: A gyermek nevére kiállított lakcímkártya
 • 3. Dokumentum: A gyermek nevére kiállított  TAJ kártya
 • 1. Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • 2. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • 3. Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban

A jelentkezés módjai:

 1. Online jelentkezés

az iskola email címén aranyjanosisk@gmail.com
A honlapon található jelentkezési lapot ki kell tölteni, melyen a választott osztályt is meg kell adni.
A  jelentkezési lapot és a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok másolatát az iskola email címére kell elküldeni.

a KRÉTA rendszeren keresztül http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Lépések:
Belépés és regisztráció.
A felület útmutatásai lapján történő kitöltés (intézmény kiválasztása a keresőből, majd a tagozat kiválasztása az angol nyelvi, és a vizuális kultúra emelt szint esetében, végül a tanuló adatainak beírása).
A lépések végig vitelét követően beküldés.
A közlemény rovatba kérjük, tüntessék fel, hogy melyik osztályt választják.  

Az elektronikus jelentkezések szülői kezeléséről részletes útmutatót olvashatnak a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán: http://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageld=17761106

2. Személyes ügyintézés
Csak abban az esetben javasolt, ha nem biztosított az online jelentkezéshez szükséges eszköz!
A járványügyi intézkedések betartása érdekében kérjük, hogy a személyes ügyintézéshez előzetesen a 06-25-437-625-ös
telefonszámon 8:00-12:00 óra között időpontot egyeztetni szíveskedjenek!

A személyes ügyintézés – mely csak a papírok leadására korlátozódik – 2020. április 15-től naponta 9.00-15.00 óráig történik.
A megbeszélt időpontban történő megjelenés esetén magukkal kell hozni a szükséges dokumentumok másolatát. Az iskola portáján megtalálják a szükséges nyilatkozatokat, melyeket a portán ki kell tölteni.  A dokumentum másolatokat és a kitöltött nyilatkozatokat zárt borítékba téve a titkárságon adhatják le.
FIGYELEM! A tavaszi szünet ideje alatt (április 9 – 14.) telefonos bejelentkezésre és személyes ügyintézésre nincs lehetőség!

Sok szeretettel várjuk leendő elsőseink jelentkezését!

Iskolavezetés

 

A beiratkozáshoz szükséges letölthető dokumentumok itt találhatók:

Etika/Hit-és erkölcstan oktatás

Hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítása

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az általános iskoláknak lehetővé kell tenni, hogy a tanulók  fakultatív hitoktatásban, illetve hit-és erkölcstan oktatásban vegyenek részt.  Önök az előző időszakban már nyilatkoztak arról, hogy gyermekük számára melyik lehetőséget választják. Ha ezen a döntésükön a következő, 2020/2021-es tanévre változtatni szeretnének, azt 2020. május 20-ig megtehetik az iskola email címére:
aranyjanosisk@gmail.com elküldött nyilatkozat kitöltésével.

(Amennyiben nem szeretnének változtatni a jelenlegi oktatási formán, akkor nincs tennivalójuk.)

Az alábbiakban csatolmányként olvashatják az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek névsorát, illetve letölthetik a Nyilatkozatot.

Bevett egyházak
Szülői nyilatkozat

Az iskolánkban működő egyházközösségek képviselőiről és elérhetőségeikről bővebb felvilágosítást a “Közérdekű” menüpontban olvashatnak.

Vezetőség

Étkezéssel kapcsolatos információk

– Étkezéssel kapcsolatos információk –

Tavaszi szünidei ingyenes étkeztetés lehetősége

KEDVES SZÜLŐK!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 94/2020. (II.13.) számú határozata alapján a 2020. évben a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.

Iskolás korú gyermekek esetében 2020. április 9-én és  2020. április 14-én, 2 munkanapon biztosítják az étkezést.

Az étkeztetés helyszíne a Campus étterem (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33.).
A rendkívüli veszélyhelyzet miatt az ebéd ételhordóban történő elvitelére van kizárólag lehetőség 11 óra és 13 óra között.

Tisztelettel,

Iskolavezetés

Tájékoztatás a májusi étkezési térítési díjak beszedéséről

Tisztelt Szülők!

A továbbra is fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel a következőkről tájékoztatom Önöket:

A térítési díjak beszedése a továbbiakban az alábbiak szerint történik:

Lehetőség szerint átutalással, melynek jelzése történhet a dgeszelelmezes@gmail.com vagy a dunaujvgesz@gmail.com email címen a gyermek nevének, iskolájának és osztályának jelzésével, vagy az igényt jelezhetik az alábbi telefonszámokon is:

Arany és Vasvári iskola: 06-20/317-8503

Dózsa és Móricz iskola: 06-20/315-0856

 Móra, Rudas, Rudas kollégium, Petőfi, Gárdonyi iskola:

06-20/312-3671

 Bánki, Dunaferr, Hild, Lorántffy, Lorántffy kollégium, Széchenyi Gimnázium, Széchenyi kollégium: 06-20/413-1232

 Személyesen a GESZ székhelyén (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) lehet – lehetőség szerint bankkártyával – minden iskolára vonatkozóan:         

 1. 04. 08. 7,00 és 15,00 óra között

A továbbiakról folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

Az ebédek továbbra is az eddigiekben kijelölt 3 intézményből történhet (Arany, Dózsa, Petőfi iskolák: 11,00 – 13,00 óra között, elviteles dobozban).

Farkasné Vörös Magdolna s.k.

igazgató

 

Karanténmese

KARANTÉNMESÉK 

Iskolánk rajz tagozatos növendékei az otthoni tanulás alatt sem tudnak kibújni a bőrükből!
A 2. és 3. osztályos diákok Horváth Éva tanárnő vezetésével, 
távoktatás keretében készítették el
a Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj című népmese gyönyörű illusztrációit,
melynek történetét Balsai Móni színésznő mondja el.

A mesét az alábbi linkre kattintva tudják megnézni:
https://www.facebook.com/balsaimoni/videos/1214106885647454/UzpfSTkwNzUzNTYyOTI3ODQzMTozMTIwNDQ5ODE0NjUzNjU3/

A meséhez jó szórakozást kívánunk!

   

A Karanténmesék sorozat folyatódik! Büszkék vagyunk az alkotókra!

A mesét illusztrálták: Budai Csenge 2. c, Daru Milán 4. c, Horváth Izabella 2. c, Jónás Szilvia 2. c, Juhász Maja 3. c, Kovács Adrián 3. c, Kovácsik Nikodémusz 3. c, Lászlófalvi Noel 2. c, Lázár Panka 3. c, Leitgieb Fanni 3. c, Molnár Jázmin 3. c, Slett Csanád 2. c, Soós Lorina 2. c, Szabó Bianka 4. c, Szilágyi Viktória 2. c, Telek Panna 2. c, Várhegyi Richárd 2. c, Sörös Hanna 3. c

TÁJÉKOZTATÓ a dunaújvárosi iskolapszichológusi tevékenységről

– Iskolapszichológusi ellátás –

KEDVES SZÜLŐK!

Az intézmények bezárása és a digitális oktatásra való átállás a diákoknak, a szülőknek, valamint a pedagógusoknak is új helyzetet jelent.

Az iskolapszichológusoknak is számos feladata van ebben a rendkívüli helyzetben. Fontosnak tartják a tanulók és a szülők támogatását, így a Magyar Pszichológiai Társaság Iskolapszichológia Szekciójának és az ELTE Országos Iskolapszichológus Módszertani Bázisának SZAKMAI AJÁNLÁSA alapján rendhagyó módon folytatják az iskolapszichológusok a tevékenységüket. 

Iskolánk pszichológusa, Csathó Lilla az eddigi e-mail-es elérhetőség mellett – iskolapszichologusok.dujv@gmail.com  – egy Facebook-oldalon is rendelkezésükre áll.

Kérjük, szükség esetén éljenek a lehetőséggel!

Iskolavezetés

 

Tájékoztatás a 2019/2020. tanév egyes feladatainak változásáról

– Témahét, országos mérések –

KEDVES SZÜLŐK!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatot adott ki a 2019-2020. tanév egyes feladatainak változásáról.

A határozat lényeges elemei:

– a Fenntarthatósági Témahét elmarad, pótlásáról a későbbiekben rendelkeznek,
– a NETFIT mérés lezárul a határozat hatályba lépésének időpontjában,
– az országos mérések és értékelések (idegen nyelvi, kompetenciamérés) elmaradnak ebben a tanévben.

 

hatarozat_a_tanev_feladatairol

 

Tisztelettel,

Iskolavezetés