Testhőmérő

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy a Szülői Szervezet, a Diákönkormányzat és a Kőrösi Diákalapítvány támogatásával
három darab korszerű hőmérővel gazdagodott a járványügyi eszköztárunk!

Köszönjük a beszerzés anyagi szponzorálását!

Intézkedési terv

KÖZLEMÉNY

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós a köznevelési intézmények számára összeállított intézkedési tervében az alábbiakról rendelkezik:

„2.13. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.”

2.1 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja… Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

Kérem a fentiek tudomásul vételét.

Garai Zsuzsanna
intézményvezető

Felvételi eljárás a 2020/2021. tanévben

TISZTELT SZÜLŐK!

Az Oktatási Hivatal a 2020/2021. tanévi középfokú felvételi eljárásra vonatkozóan több aktuális információt hozott
nyilvánosságra honlapján.( www.oktatas.hu )

A tájékoztató szövegét az alábbi linken olvashatják:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/beiskolazas_feladatok_idopontok

A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020-2021. tanévben
a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján a következők szerint alakul:

HATÁRIDŐK FELADATOK
2020. október 20. A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat
2020. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről
2020. december 4. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe
2021. január 23. (szombat) 10:00 óra Központi írásbeli felvételi vizsga
2021. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak
2021. március 22-23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2021. április 30. A középiskolák megküldik az értesítést a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2021. június 22-24. Beiratkozás a középiskolába

Továbbá tájékoztatjuk tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.

Az alábbi tájékoztató anyagokat ajánljuk a szülők és a tanulók figyelmébe.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

A következő anyagok a jelentkezési lapok aláírásával kapcsolatosan és a sajátos nevelésű igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvételi eljárásában nyújtanak segítséget:

Tajekoztato_a_felveteli_lapok_alairasarol

KIFIR_SNI_tajekoztato_09.02

Az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak majd a dunaújvárosi középiskolák felvételi tájékoztatójáról:

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményei: http://www.dunaujvarosiszc.hu/

Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola: http://rosti.sulinet.hu/

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium: http://www.szig-dujv.hu/

Pannon Oktatási Központ Magángimnázium: www.pok.suli.hu

Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Szakgimnázium: www.penteleiszakkepzo.hu

Eredményes felvételit és sikeres középiskolás éveket kívánunk!

Új elsősök

Lehullott már néhány levél, hunyorog a napsugár,
indulhat az újabb tanév, az idő is tudja már.
Előkerül sok-sok tankönyv, táska, füzet, ceruza,
feldíszítve, ünneplőben vár újra az iskola.
Bártfai Judit: Tanévnyitó

Eredményes tanévet, kellemes időtöltést kívánunk minden tanítványunknak!
Külön szeretettel köszöntjük az elsősöket!


1. a) osztály


1. b) osztály


1. c) osztály

Iskolakezdési támogatás

Tisztelt Szülők!

Az általános és a középiskolai első (kilencedik) osztályos dunaújvárosi diákoknak  iskolakezdési, és rendkívüli iskolakezdési támogatást nyújt az önkormányzat a 2020/2021. tanévre.
A szükséges feltételek teljesülése esetén a támogatási igényeket július 1-jétől szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán, ügyfélfogadási időben.

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS:
Iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki az általános iskola első, a középiskola kilencedik osztályát először kezdi meg, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 350 %-át, azaz jelenleg 99.750,-Ft-ot. 

A támogatás összege gyermekenként 15.000,-Ft.

Az iskolakezdési támogatás kérelemhez mellékelni kell:
– a kérelem beadását megelőző hónap jövedelemigazolásain túl

– a köznevelési intézmény igazolását a tanuló felvételéről vagy amennyiben a nevelési év megkezdődött az iskolalátogatási igazolást.

RENDKÍVÜLI ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS:
Rendkívüli iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki az általános iskola 2-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban vesz részt, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 350 %-át, azaz jelenleg 99.750,-Ft-ot. 

A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege gyermekenként 6.000,-Ft.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás kérelemhez mellékelni kell:
– a kérelem beadását megelőző hónap jövedelemigazolásain túl
– a köznevelési intézmény igazolását, hogy a gyermek az iskola tanulója.

Az iskolakezdési és a rendkívüli iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a 2020/2021. tanévre vonatkozóan egy alkalommal,  július 1-jétől szeptember 30-ig lehet benyújtani. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. földszint) ügyfélfogadási időben. 

A szociális osztály ügyfélfogadási ideje:
Hétfő               8-12, 13-16 óráig

Szerda            8-12, 13-18 óráig
Péntek            8-12 óráig

A kérelem-nyomtatvány megtalálható a Szociális Osztály folyosóján kihelyezett tartókban, vagy letölthető a http://www.dunaujvaros.hu/szocialis_szfera internetes oldalról vagy innen:
Kérelem iskolakezdési támogatás megállapításához
Kérelem rendkívüli iskolakezdési támogatás megállapításához

Büfé pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ISKOLAI BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola (2400 Dunaújváros, Március 15. tér 5.) épületében lévő 6 m2 alapterületi helyiség, büfé üzemeltetés  céljára történő bérbeadására pályázatot ír ki határozott időtartamra 2020. szeptember 1-től 2023. június 20-ig.

A pályázat részleteiről az alábbi dokumentumban tájékozódhatnak:
Pályázati felhívás_Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola-1

Pedagógus kitüntetés

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy két tanító kollégánk kiváló pedagógusi munkájáért
az Emberi Erőforrások Miniszterének elismerő jutalmában részesült.

Medve Ilona Mária tanítónőt több évtizedes elhivatott tanítói munkásságának elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztere a „Pedagógus Szolgálati Emlékérem Díj” kitüntetésben részesítette.

Geréné Váncsa Erzsébet tanítónőnek nagyfokú hivatástudattal végzett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztere Elismerő Oklevél kitüntetést adományozta.  

Az elismeréshez szívből gratulálunk!
Büszkék vagyunk kollégáink szakmai tudására és hivatásszeretetére!

A pedagógusok méltatását az alábbiakban olvashatják:
Geréné Váncsa Erzsébet
Medve Ilona Mária

Szín5ös

Kedves Diákok, kedves Szülők!
Már egy évtizede is van annak, hogy először meghirdettük a Színötös játékunkat az általános iskolai diákok között. A Dunaújvárosi Hírlap és a duol.hu idén is teret ad ennek az akciónak. Bemutatjuk azokat a Dunaújvárosban és a környező településeken (Rácalmás, Kulcs, Adony, Perkáta, Nagyvenyim, Mezőfalva, Nagykarácsony, Előszállás, Kisapostag, Baracs) végzett általános iskolás felsős és alsós tanulókat és Iváncsa, Pusztaszabolcs és még Dunaföldvár nebulóit is, akik kitűnően teljesítették a tanévet, a bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és az eredményüket büszkén vállalva szüleik segítségével jelentkeznek a felhívásunkra. Jelentkezéseteket az alsó tagozatos szöveges értékeléssel is elfogadunk, ha az tartalmazza a „követelményeknek jól megfelelt” vagy „megfelelt” összegzést. Arra bíztatunk tehát benneteket, csatlakozzatok a színötösök csapatához! Jelentkezni a duol.hu/szinotos internetes oldalon lehet az ott található űrlap kitöltésével és a kért dokumentumok – jó minőségű portrékép az általános iskolás színötös diákról, szülői hozzájáruló nyilatkozat, a bizonyítvány másolata – feltöltésével. Fontos, hogy az adatlapot pontosan, hiánytalanul töltsék ki a szülők. Ha idén a járványhelyzetre való tekintettel az általános iskola nem rendezett bizonyítványosztást, a bizonyítvány fényképe helyett elfogadjuk a gyermek Kréta rendszerben bejegyzett év végi osztályzatairól készült képernyő fotót is. Az űrlap a duol.hu oldalon elérhető, a jelentkezési határidő: 2020. július 6. A színötös tanulók portréit a duol.hu oldalon, valamint a nyomtatott lapunkban, a Dunaújvárosi Hírlapban is megjelentetjük. Arra biztatjuk tehát a tanévet kitűnően teljesítő diákokat, csatlakozzanak a színötösök csapatához. Legyünk büszkék rájuk, tegyék el életük e fontos szakaszának emlékeit!  
Várkonyi Zsolt, főszerkesztő

Mediaworks Hungary Zrt.
Dunaújvárosi Hírlap szerkesztőség

2400 Dunaújváros, Vasmű út 33.
T:  +36 25 410 989

M: +36 30 2266 443
E:   zsolt.varkonyi@dunahirlap.hu
W: www.mediaworks.hu

Ügyeleti napok

Tisztelt Szülők, Érdeklődők!

A nyári szünidő alatt az alább megadott szerdai ügyeleti napokon 09:00 – 13:00 óráig
intézhetik hivatalos ügyeiket iskolánkban.

Az ügyeleti napok időpontjai:
– 2020. június 24.
– 2020. július 8.
– 2020. július 22.
– 2020. augusztus 5.
– 2020. augusztus 19.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a javító vizsga időpontja: 2020. augusztus 24. hétfő, 9 óra.

A szeptemberi hónapra az étkezést iskolánkban a következő időpontokban lehet befizetni:
– 2020. augusztus 10. hétfő, 07:00 -16:30 óra
– 2020. augusztus 17. hétfő, 07:00 – 16:30 óra
Pótbefizetés: 2020. augusztus 24. hétfő, 07:00 – 15:00 óra

MINDENKINEK SZÉP, TARTALMAS ÉS ÉLMÉNYDÚS NYARAT KÍVÁNUNK!

Intézményvezetés