Tájékoztatás az új munkarendről

– Digitális munkarend –

KEDVES SZÜLŐK!

Iskolánkban 2020. március 16. napjától (hétfő) a hagyományos munkarendet a  digitális oktatás váltja fel. Ennek elsődleges felülete a KRÉTA rendszer, melyen keresztül pedagógusaink felveszik Önökkel, illetve gyermekeikkel a kapcsolatot.

Emellett tanítóink és tanáraink az általuk választott módon és módszerekkel segítik a tanulók felkészítését. Gyógypedagógusunk és fejlesztőpedagógusunk a KRÉTÁN keresztül az órarendek mentén házi feladat formájában küldik el a javasolt fejlesztő feladataikat.

Ezért kérjük Önöket, hogy fokozott figyelemmel kövessék a KRÉTA rendszert!

Amennyiben problémájuk adódik a belépéssel, az iskola e-mail címén aranyjanosisk@gmail.com jelezzék ezt számunkra.

A Kormányhatározat értelmében azoknak a tanulóknak biztosít intézményünk munkanapokon felügyeletet, akiknek szülei a járvánnyal kapcsolatos feladatokat látják el. Amennyiben igényt tartanak gyermekük felügyeletére, kérjük, az iskola e-mail címén legyenek szívesek részünkre jelezni azt. A levélben jelöljék meg a tanuló nevét, az ügyelet időpontját, időtartamát, és az indoklást a felügyelet kérelmére vonatkozóan.

Kérjük az Önök segítő együttműködését, gyermekük folyamatos ellenőrzését, hiszen most ez az időszak nem egy rendkívüli vakáció. A tantermen kívüli digitális munkarend időtartama alatt a tanulók kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat!

Mindnyájunk közös érdeke, hogy a körülmények ellenére sikeresen megoldjuk a ránk váró feladatokat.

Számíthatnak az iskolavezetés, az osztályfőnökök és intézményünk minden dolgozójának segítségére.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Dunaújváros, 2020. március 16.

Tisztelettel,

Iskolavezetés

Közlemény az étkezés igényléséről

– Étkezés igénylése, befizetése –

KEDVES SZÜLŐK!

2020. március 16-án az étkezések igénylésével, befizetésével kapcsolatosan a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet az alábbi tájékoztatást juttatta el az intézményekhez.

Tisztelt Szülők!

A veszélyhelyzetre való tekintettel a következőkről tájékoztatom Önöket:

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél (GESZ) a térítési díjak beszedése a továbbiakban a GESZ székhelyén (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) történik a szokásos előre kiírt időpontokban, 7,00 órától 15,00 óráig.

A lemondásokat automatikusan végezzük, kérjük, akkor hívja kolléganőnket, amennyiben IGÉNYT tart az étkezésre és éthordóban el kívánja hozni a kijelölt intézményből.

Arany és Vasvári iskola:

Dicsőné Hajdu Mónika 06-20/317-8503

Dózsa és Móricz iskola:

Vargáné Gráczer Ildikó 06-20/315-0856

Móra, Rudas, Rudas kollégium, Petőfi, Gárdonyi iskola:

 Fábián Mercédesz: 06-20/312-3671

Bánki, Dunaferr, Hild, Lorántffy, Lorántffy kollégium, Széchenyi, Széchenyi kollégium:

Kovácsné Pjéter Zita: 06-20/413-1232

Megkérek mindenkit a járvány miatt, hogy csak egészségesen jöjjenek befizetni, és amennyiben az irodában már tartózkodik befizető, úgy az ajtó előtt szíveskedjenek várakozni.

Köszönöm megértésüket.

Farkasné Vörös Magdolna
igazgató

Kérjük szépen megértésüket, türelmüket.

Tisztelettel,

Iskolavezetés

PÉNZ7 témahét

Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló European Money Week kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra. Magyarországon példaértékű szakmai összefogás jött létre az European Money Week-hez kapcsolódó “PÉNZ7” rendezvénysorozat megvalósítására.

A Magyarországon megrendezésre kerülő PÉNZ7 missziója, hogy
– felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára,

– széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segítse a különféle, pénzügyi edukációs projektek terjedését, hasznosulását.

Iskolánk is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, így, március 02-06. között Pénz7 Témahetet szervezünk a 6. és 7. évfolyamosok számára. Célunk, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, tudjanak többet a gazdaság és a pénzvilág működéséről. Iskolánk idei évi pénzügyi témája a korszerű pénzkezelés, melynek címe Bankoljunk okosan!

A tanulók számára előzetes feladat egy malacpersely készítése.

A témahét ütemezése és programjai:

Idő

Tervezett tevékenység

március 02. (hétfő) Mi mindent tanulhatunk egy kisfilmből!
Megnézzük a 10 Elképesztő érdekesség a pénzről, amit talán Te sem tudsz! című kisfilmet, ezután egy vetélkedő segítségével a tanulók letesztelik újonnan szerzett tudásukat!

Napi feladat: Mondatkiegészítés
március 03. (kedd) Bankoljunk okosan!
Az osztályok az OTP bank képviselőinek előadásán vehetnek részt, ahol alapvető pénzügyi fogalmakat ismerhetnek meg!

Napi feladat: Kulcsszó
március 04. (szerda) Irány a Rudas!
Tanulóink a Pénziránytű előadáson és csoportos foglalkozásokon játékosan tanulhatnak a Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumában!

Napi feladat: Csoportosítás
március 05. (csütörtök) Szabadulószoba!
A témahéttel kapcsolatos feladatok megoldásával lehet kiszabadulni a termekből!

Napi feladat: Keresztrejtvény
március 06. (péntek) Témahét zárása, értékelése, oklevelek, díjak átadása

Reméljük a hasznos információkat nyújtó programok mindenkinek megnyerik a tetszését!

Adománygyűjtés

Kedves Szülők és Hozzátartozók!

Örömmel adjuk hírül, hogy a mai napon
a helyi kórház gyermekosztályát támogató
jótékonysági akciónkon
188.000 Ft
pénzadomány gyűlt össze!

Az adományt átadtuk a kórháznak, akik a felhasználásról tájékoztatni fognak minket.

Köszönjük az Önök és Gyermekeik segítségét!
Büszkék vagyunk tanítványainkra, iskolánkra!

     

Adománygyűjtés a kórháznak

Kedves Szülők!

Iskolánk tantestülete 6 éve határozta el, hogy a diákok és szüleik támogatásával minden tanévben csatlakozik egy jótékonysági akcióhoz. A gondolat kettős céllal született. Egyrészt fontos dolog a rászorulóknak való adománygyűjtés, másrészt alapvetőnek és nélkülözhetetlennek tartjuk az önzetlen segítség gyermekkorban való kialakítását.
Az előző években gyűjtöttünk Pecsét István és Nagy Kamilla gyógykezelésére, és az Öltözz pirosba! akció keretében több alkalommal a pécsi Dóri hospice ház fenntartására. Idén ismét szűkebb környezetünkben igyekszünk segíteni. Úgy tudjuk, hogy a helyi Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályának gyógyászati eszközök, inhalátorok és pulzoximéterek beszerzésére lenne szüksége, ezért az ő részükre ajánljuk fel a támogatásunkat.

A jótékonysági akció időpontja: 2020. február 28. péntek (iskolagyűlés, 8 óra)

A szülői értekezleteken bizonyára hallottak már az akció részleteiről. Kérjük, olvassák el az alább csatolt levelet,
melyet az osztályfőnökök a tanulóknak felolvasnak, és döntsenek belátásuk szerint.

Tájékoztató_gyerekeknek

Csatlakozásukat, támogatásukat előre is köszönjük!

Vezetőség

Farsang

Farsangi forgatag az Arany János Általános Iskolában

    

Az idei tanévben, iskolánk diákönkormányzata február 13-án és 14-én tartotta a már hagyománnyá vált farsangot alsó tagozaton és a maszkabált felső tagozaton.

Számtalan ötletes maskarát láthatott a szülőkből álló zsűri és ez meg is nehezítette a dolgukat a végső döntésben. Öröm volt látni, hogy egyre többen választották a jelmez saját kézzel való elkészítésének módját, mellyel még érdekesebbé tették az eseményt. A zenés, táncos délutánok zárásaként a tombolasorsolás sem maradhatott el. A nyeremények között hasznos ajándékok, édességcsomagok kaptak helyet. Fődíjként torták kerültek kiosztásra.

     

A programnak több célja is volt. Egyrészt, iskolánk diákönkormányzata szeretett volna a sok munka, tanulás közben szórakozási lehetőséget biztosítani az iskolában tanuló diákok számára. Másrészt, kiemelt szempont volt az is, hogy a pedagógusok, szülők és diákok egy ilyen rendezvény kapcsán is együttműködjenek, hiszen az Ő közös munkájuk elengedhetetlen feltétele egy iskola sikeres nevelő-oktató munkájának.

Győri László
diákönkormányzatvezető

Magyar kultúra napja

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Hagyományainkhoz híven iskolánkban minden évben megemlékezünk a magyar kultúra napjáról. A megemlékezés alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, nemzeti tudatunk erősítésének és annak, hogy továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi emlékeinket. Hisz értékeink, kincseink közül éppen nemzeti Himnuszunk születése  vált a magyar kultúra ünnepévé. Ezt igyekszünk tudatosítani tanulóinkban is.

Az ünnepi alkalomra összeállított előadásban szerepeltek:
Rózsavölgyi Alexandra, Kun Henrietta, Fehérvári Lili   8. b osztály tanulók

A műsort összeállította és betanította: Juhász Béláné

Köszönjük!

Madáretető készítő verseny

Az iskolánk környezetében levő állatvilág – kiemelten a madarak, fontos értéket jelentenek diákjaink számára. Az áttelelő madarak védelme érdekében iskolai diákönkormányzatunk madáretető készítésre szóló felhívást hirdetett.
A kihívásban résztvevő alsós és felsős gyerekek házi készítésű madáretetővel és téli madárcsemegével gondoskodnak az itthon telelő madarainkról. Az elkészült, ötletesebbnél ötletesebb madáretetőket az iskola udvarain állítottuk ki, hogy azokat mindenki jól láthassa és diákjaink folyamatosan tudják biztosítani az eleséget madaraink számára.

Köszönjük a munkát és az odafigyelést!
Gratulálunk a díjazott tanulóknak!

Eredmények:

Alsó tagozat
I. helyezett: Tankó Liliána Verona 1. a
II. helyezett: Kovácsik Nikodémusz 3. c
III. helyezett: Gévai Laura Effi 3. a
Különdíjas: Nagy Natália 2. a

Felső tagozat
I. helyezett: Csilléry Csaba 6. c
II. helyezett: Nyiri Bence 7. b
III. helyezett: Szuróczki Levente 7. b
Különdíjas: Pálinkás Marcell 7. b

Győri László
diákönkormányzat vezető

Új kupakgyűjtő tároló

Örömmel adjuk hírül, hogy elkészült iskolánk új kupakgyűjtő tárolója, mely az A épület aulájában került elhelyezésre.  Továbbra is várjuk a műanyag kupakokat, melyek gyűjtésével hozzájárulunk környezetünk védelméhez.

Gyűjts kupakot, hogy kis dolgokkal tehess a nagy ügyekért!

A kupagyűjtőt készítette: Berényi Norbert, a szállításban közreműködött: Sztojka János.
Köszönjük a munkát és a segítséget!