Tájékoztató étkezési térítési díjkedvezményről

TÁJÉKOZTATÓ
étkezési térítési díjkedvezményről

100% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Igazoló okirata: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jogerős határozata.
A Lemondó nyilatkozat RGYK-s részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

  • nevelésbe vették.

Igazoló okirata: gyámügyi igazolás, mely igazolja, hogy nevelőotthonban lakik vagy nevelőszülőknél él.
A Lemondó nyilatkozat NEVELÉSBE VETT részére” nyomtatványt abban az esetben szükséges kitölteni, ha a háromszori étkezés helyett egyszeri étkezést kér a gyermek részére vagy egyáltalán nem tart igényt rá.

50% ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL az intézmény tanulója, ha:

  • három vagy több gyermekes családban él.

Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által kiállított családi pótlék összegét igazoló határozat vagy bankszámlakivonat, és a szülő írásos nyilatkozata az eltartott gyerekek számáról /“Nyilatkozat NAGYCSALÁDOS részére”/.

  • tartósan beteg vagy fogyatékos.

Igazoló okirata: a Magyar Államkincstár által rendszeresített jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó okirat, dokumentum bemutatása.

  • sajátos nevelési igényű (SNI).

Igazoló okirata: az érvényes szakértői vélemény bemutatása.

A kitöltött nyomtatványokat és a jogosultságot igazoló dokumentumokat 2015. augusztus 17-én és 18-án az első befizetés napján az iskola gazdasági irodájában adják le személyesen.