TIOP-1.1.1/09/1-2010-0159-tájékoztató

Iskolánk – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata segítségével – az előző tanévben sikerrel pályázott a TÁMOP 3.1.4 „Kompetenciaalapú oktatás és egyenlő hozzáférés bevezetése Dunaújváros innovatív iskoláiban” című program bevezetésére.

TÁJÉKOZTATÓ

m_zaszlo

Ez a pályázat segítette a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését.

A megvalósítás során lehetőségünk nyílt a TIOP-1.1.1-es pályázaton való részvételre is. Ez a pályázat informatikai eszközök beszerzésével támogatja a kompetencia alapú oktatás elterjesztését. Megerősíti a digitális oktatási tartalmak integrálását az oktatás során, és egyben megvalósítja az elektronikus mérés-értékelést, valamint az oktatási adminisztráció újszerű elterjesztését.

A 200 támogatott közoktatási intézmény között – Dunaújvárosban egyedüli iskolaként – 3.322.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk eszközfejlesztésre. Ebből a pénzből egy különleges szaktantermet tudtunk kialakítani. A teremben 1 tanári gép és 24 db tanulói laptop áll a diákcsoportok rendelkezésére az infokommunikációs eszközökkel támogatott 1:1 (1 diák/1számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez. Természetesen a gépek működéséhez szükséges operációs rendszerek, oktatási tartalmak és internet- elérhetőség is a rendelkezésünkre áll. A telepített programok segítségével differenciáltan gyakoroltatható a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret és az angol nyelv ismeretanyaga.

A beszerzett eszközök használatával a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik. Ez hatékonyan támogatja az egyéni tanulás képességét fejlesztő kooperatív technikák fejlesztését.

A pályázat elnyerése és megvalósítása lehetőséget adott arra, hogy iskolánk pedagógusai ismét bizonyíthassák elkötelezettségüket a tanulók érdekei és az oktatás színvonalának fejlesztése érdekében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 tiop09  tiop10
 tiop12  tiop09  tiop13
 tiop14  tiop10  tiop15