„C” osztályaink

Emelt szintű vizuális kultúra oktatás – „c” osztály

„A gyerekek a legnagyobb művészek, mert ők a szívükből rajzolnak.”
(Részlet a Forsyte Saga c. filmből)

A képzés alapvető feladata a vizuális tehetség fejlesztése heti 4 rajzórában, és a délutáni kiscsoportos műhelyeken (grafika, fotó, videó) valamint az alkotótáborokban.
A vizuális nyelv az a nyelv, amit a világon mindenki a legtöbbet használ. Mai képi világunkban rendkívül hasznos, hogy a gyerekeket megtanítjuk ennek a nyelvnek a magas szintű használatára, értésére. Az ismereteink több, mint 80%-át a látás útján szerezzük. Nem mindegy tehát, hogy a vizuális észlelés milyen fejlettségű. A képekhez kötött tudás a legtartósabb. A vizuális nevelés az a terület ahol minden másnál nagyobb lehetőség nyílik a kreativitás fejlesztésére. A kreatív gyermek leleményes, kíváncsi, problémamegoldó gondolkodású, fejlett vizuális kommunikációra képes.

A rajzos képzés egy életforma, amellyel együtt jár rengeteg közös kulturális program: múzeum és kiállítás látogatás, színház, koncert.

Az emelt szintű vizuális kultúra képzés célja a tanítványaink…

  • értelmi képességeinek (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodási funkciók) nagymértékű fejlesztése;
  • megismerési, felfedezési vágyának fenntartása, az alkotásvágyának fejlesztése;
  • kreativitásának fejlesztése, olyan ismeretek átadása, melyet mind a leendő hivatásukban, szakmájukban, mind a hétköznapi tevékenységeik során hasznosítani tudnak;
  • vizuális kommunikációjának magas szintre emelése;
  • képzőművészeti és általános műveltségének megalapozása;
  • érzelemvilágának gazdagítása, személyiségének, érzelmi intelligenciájának fejlesztése;
  • együttműködési készségének, társas intelligenciájának fejlesztése a sok közös élmény és csoportmunka segítségével.

A művészettel való nevelés kiemelt célja, hogy a tanítványaink szeressenek alkotni, tanulni, és fedezzék fel az alkotó gondolkodás valamint az egyéni és közös erőfeszítések szépségét.

A képzés támogatói az Aranyecset alapítvány és az Iskolánkért, iskolai tábor létesítéséért alapítvány. Ez utóbbi tulajdonában van az alkotótáborainknak helyszínt adó tábor, amely a Mecsek és a Zselic határán fekvő apró településen, Képespusztán található.

Volt tanítványaink véleménye a rajz tagozatos képzésről:

„Azért tudok sikeres lenni a munkámban, az életemben, mert van hozzá kitartásom, kreatívan gondolkodom. Az utazás és a világ megismerésének vágyát is ennek a 8 évnek köszönhetem, Minden érdekel a világban, ami szép, ami érdekes, aminek mondanivalója, üzenete van. Nyitott lettem a világra, az emberekre. Jobbat nem is kívánhattam volna magamnak az általános iskolai éveimre, és boldog lennék, ha az én gyermekem is részese lehetne ilyen képzésnek.”

„Visszagondolva csak pozitív élményem van. Sosem unatkoztunk. Mindvégig úgy tanultunk, hogy élveztük. 15 éves korunkra nem csak a művészetekről, de a világról is többet tudtunk, mint a velünk egykorú gyerekek.”

„Az a képzés, amit kaptunk megtanított a kritikai gondolkodásra, fejlesztette a vizuális látásmódomat, a kreativitásomat, kitartásra nevelt. Hobbit adott a későbbiekre, amiben megtalálhatom magam. Olyan nyitottságot adott a világra, különböző kultúrákra, ami a későbbiekben nagyon hasznos, mert sok területen képes lesz megállni a helyét az ember.”