Ovisoknak kategória bejegyzései

Hitoktatás

Tisztelt Szülők!

A Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában 2024. március 6-án,  16 óra 15 perckor
a hitoktatásban érintett egyházak képviselői a leendő első osztályos tanulók szüleinek
Tájékoztató Fórumot tartanak a következő tanévben választható
hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban.
A széles körű tájékoztatás érdekében számítunk a nagycsoportos óvodások szüleinek részvételére!

Köszönettel: Az iskola vezetősége

Kedves Nagycsoportos Gyerekek!
Szeretettel várunk benneteket és szüleiteket Iskolanyitogató-foglalkozásainkra!

 

Iskola-nyitogató 3.


Február 7-én, Iskola-nyitogató rendezvénysorozatunk 3. foglalkozásán örömmel láttuk újra vendégül az iskolába készülődő óvodásokat és hozzátartozóikat. Egy különleges programmal készültünk: az érdeklődő szülők és nagycsoportos gyermekeik először arról tájékozódhattak, hogy diákjaink milyen művészeti oktatásban vehetnek részt az intézményben működő
Wesley-DaCapo Művészeti Iskola jóvoltából. A köszöntőt követően a 2.a osztály tanulóinak néptánc bemutatóját láthatták a vendégek. Iskolásaink produkciójukkal teljesen elvarázsolták a kicsiket. A továbbiakban az alapítványi iskola moderntánc tanszakának munkájába nyerhettek egy rövid betekintést a látogatók. A meglepetések sora folytatódott, hiszen az ovisok ezt követően egy színes farsangi kavalkádba csöppentek. Volt itt minden: mozgás, zene, móka, kacagás! E színes forgatagban a tanító nénik irányításával együtt verseltek, daloltak, táncoltak, és egy játékos akadálypályán még az ügyességüket is próbára tehették az apróságok. Minden kisgyermek jó hangulatban távozott, és  élményekkel tért haza!

Február 21-én, szerdán 16:15 órakor programsorozatunk folytatódik! Szeretettel várjuk leendő elsőseinket! Kezdjük együtt szeptemberben az új tanévet!

Iskola-nyitogató

Januári 10-én beiskolázási programsorozatunk egy újabb rendezvényére vártuk a szeptembertől iskolát kezdő nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. Iskola-nyitogató délutánunkon a jövendő kis elsősök játékos keretek között ismerkedhettek az iskolával, a pedagógusokkal és egymással. A foglalkozások megkezdése előtt az érdeklődők a vezetőség kíséretében egy beszélgetéssel egybekötött séta során megismerhették az iskola épületét, betekinthettek a „kulisszák” mögé.  A kicsiknek szánt elfoglaltság alkalmával sok érdekességet tapasztaltak meg az idelátogatók. A gyerekek nagyon élvezték az együttlétet, hisz a tanító nénik interaktív mesével, mozgásos feladattal, kézműveskedéssel, közös játékkal, ajándékkal várták őket. Az „iskola-nyitogató” sorozata január 24-én, szerdán 16:15 órakor folytatódik! Szeretettel várjuk leendő kis diákjainkat! Szerezzenek személyes tapasztalatokat! Reméljük, szeptemberben velünk kezdik az új tanévet!


Tájékoztatás a 2024/2025-ös tanévben iskolát kezdő nagycsoportos óvodások és szüleik számára

Kedves Szülők!

A 2024/2025-ös tanévre az alábbi osztályokat ajánljuk az első osztályt kezdő gyermekek számára.
A csatolmányokban a tanítók bemutatkozását olvashatják.

1.a) osztály
Tanítók: Tabajdi Mária Andrea és Kelemen Rita

1.b) osztály
Tanítók: Fási Erika és Medve Ilona Mária

Induló osztályaink jellemzői:
– Élményközpontú tanítás iskolaotthonos rendszerben,
– angol nyelv tanulása első osztálytól kezdve,
– olvasástanítás hagyományos szótagoló módszerrel,
– számítástechnikai ismeretek korai elsajátítása, digitális eszközhasználat,
– korszerű tanterem interaktív táblával felszerelve,
– projektek, témahetek szervezése,
– szakedzők által tartott játékos sportfoglalkozás,
– tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés,
– felzárkóztatás, egyéni fejlesztés gyógypedagógus segítségével,
– családias osztályközösség, barátságos, otthonos környezet megteremtése,
– változatos szabadidős tevékenységek és kulturális programok, hagyományok ápolása,
– hangszeres tanulás lehetősége, zene- és táncoktatásban való részvétel biztosítása az intézményünkben működő
Wesley-DaCapo Művészeti Iskolában.

Reméljük, sikerült felkeltenünk érdeklődésüket az iskolában folyó nevelő-oktató munka iránt! Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket „Iskola-nyitogató” délutánjainkon, hogy ismerkedéssel, az együttjátszás örömével segítsük az iskolakezdés időszakát.

Szülői fórum


December 18-án Szülői Fórumot tartottunk a nagycsoportos óvodás gyerekek szüleinek. Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a képzési lehetőségekről, megismerhették iskolánk arculatát, programjait, hagyományait, és a következő tanév elsős osztályait indító tanítókat is.

A 2024/2025-ös tanévben induló osztályaink:
1. a) tanítók: Tabajdi Mária Andrea és Kelemen Rita
1. b) tanítók: Fási Erika és Medve Ilona Mária

A felnőtteknek szóló program ideje alatt az ovis gyerekek játszóházban múlatták az időt. Januárban indítjuk Iskola-nyitogató programsorozatunkat, ahol a jövendő kis elsősök játékos keretek között ismerkedhetnek az iskolával és egymással.

Beiratkozás 2023.

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

A 2023/2024-es tanévben első osztályt kezdő tanulók beíratásának időpontja:
2023. április 20-21
.

A beiratkozás valamelyik napján a szülőnek személyesen meg kell jelennie az intézményben, hogy a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát kitöltse és bemutassa. Lehetőség van azonban ezeknek a dokumentumoknak az előzetes, elektronikus úton történő beküldésére is (nem kötelező).
Az ehhez szükséges felület itt érhető el:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Segédlet az előzetes jelentkezéshez: Szülői tájékoztató (BÁI)

Szeretettel várjuk az iskolánkat választó szülőket és leendő tanítványainkat!

Beiratkozás 2022/2023.

BEIRATKOZÁS A 2023/2024. TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról, hogyan tudják gyermeküket a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolába beíratni.

A beiratkozás az emberi erőforrások minisztere 20/2012. EMMI rendelet 22. § (4) bekezdés alapján történik. A tanköteles korba lépő gyermekét a szülő a következőkben megadott időszakban köteles beíratni a választott, vagy a lakóhelye – ennek hiányában a tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. A beiratkozáskor a szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése kötelező!

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

   • 2023. április 20. csütörtök 8:00 órától 17:00 óráig
   • 2023. április 21. péntek 8:00 órától 16:00 óráig

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A beiratkozáshoz szükséges iratok
:

 • A gyermek és a szülő/törvényes képviselő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (felnőttnek személyazonosító igazolvány, gyermeknek születési anyakönyvi kivonat)
 • A gyermek nevére kiállított lakcímkártya 
 • Óvodai szakvélemény
 • Sajátos nevelési igényű vagy BTMN-es gyermek esetén a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye
 • Gyermek-egészségügyi kiskönyv – oltási könyv
 • Házi gyermekorvos által kitöltött 5 éves státuszlap
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban

A nyilatkozatok előre letölthetők vagy a beiratkozáskor helyben kitölthetők.

Iskolánk felvételi körzetének címlistája megtekinthető itt: címlista

A kötelező felvételt biztosító iskolák körzete megtekinthető itt: Utca szintű lista – Dunaújváros, Sárbogárd

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!

Ovisoknak

Tájékoztatás a 2023/2024-es tanévben iskolát kezdő nagycsoportos óvodások és szüleik számára


Kedves Szülők!

A 2023/2024-es tanévre az alábbi osztályokat ajánljuk az első osztályt kezdő gyermekek számára.
A csatolmányokban a tanítók bemutatkozását olvashatják.

1.a) osztály: Idegen nyelvi tehetségfejlesztés emelt óraszámú angol tanítással
Tanító: Dániel Éva

1.b) osztály: Vizuális kultúra/ Matematika tehetségfejlesztés
Tanító: Sudár Mártonné