Képességfejlesztés

Képességfejlesztés – Tehetséggondozás

A tanulók érdeklődésének felkeltése, és annak felszínen tartása,
a matematikai tevékenységek orientálása tervszerű munkát igényel.
Intézményünkben ezt diákjaink számára a MINI AKADÉMIA keretein belül 4 klubban biztosítjuk.

Foglalkozásainkon a gondolkodási folyamatot élményszerű tevékenységbe ágyazzuk. Kreativitást igénylő feladatokat végzünk, fejlesztjük tanítványaink versenyszellemét, logikáját, kombinatív készségét, asszociatív képességét, a műveletekben való jártasságát. Tematikánkba figyelemkoncentrációra, emlékezetfejlesztésre irányuló gyakorlatok is beépülnek. Ezeken az órákon nagyobb lehetőséget biztosítunk az interaktív tananyagok használatára. Számos interneten fellelhető teszt, játéktár segíti munkánkat.
Tanulói Laptop-programunk, a matematikai kompetencia hatékony fejlesztését szolgáló szoftverek és multimédiás
oktatócsomagok alkalmazásával a gyerekek a tanulást játéknak élik meg.

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék!
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

/Varga Domokos/