Általános tájékoztató

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Az etika/hit- és erkölcstan tantárgy oktatása minden évfolyamon heti 1 órában van jelen iskolánkban.
Az elsős tanulók beíratásának idején a szülők döntenek és írásban nyilatkoznak arról, hogy a tantárgy keretén belül etika órán vagy hit- és erkölcstan oktatáson vegyen-e részt gyermekük. A döntés önkéntes és az első osztály tanévétől érvényes. Változtatni rajta csak írásban, minden év május 20-ig lehetséges. Változtatás esetén a módosítás a következő tanévtől lép hatályba.

A felelősségteljes döntés érdekében az elsős tanulók beíratása előtt minden évben tájékoztatót tartunk az etika/hit- és erkölcstan oktatás részleteiről, melyen kollégáink mellett az egyházak képviselői is jelen vannak. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján (a továbbiakban Nkt.):
3. § (3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.


Hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítása

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az általános iskoláknak lehetővé kell tenni, hogy a tanulók fakultatív hitoktatásban, illetve hit-és erkölcstan oktatásban vegyenek részt.  Önök az előző időszakban már nyilatkoztak arról, hogy gyermekük számára melyik lehetőséget választják. Ha ezen a döntésükön a következő, 2024/2025-ös tanévre változtatni szeretnének, azt 2024. május 20-ig megtehetik az iskola email címére:

aranyjanosisk@gmail.com elküldött nyilatkozat kitöltésével.

(Amennyiben nem szeretnének változtatni a jelenlegi oktatási formán, akkor nincs tennivalójuk.)

Az alábbiakban csatolmányként olvashatják az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek névsorát, illetve letölthetik a Nyilatkozatot.

Bevett egyházak
Szülői nyilatkozat

Az iskolánkban működő egyházközösségek képviselőiről és elérhetőségeikről  felvilágosítást a „Közérdekű” menüpontban  is olvashatnak.

Vezetőség