Továbbtanulás kategória bejegyzései

Középfokú beiskolázás

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

2023. október 18-án 16:30 órakor Pályaorientációs szülői értekezletet tartunk iskolánk tanári szobájában, melyre nagyon sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A középfokú felvételi eljárás rendjét és a feladatok lebonyolításának ütemezését a

2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendeletet 2. melléklete tartalmazza, mely alapján iskolánk feladatainak ellátása az alábbi időpontok, határidők betartásával történik meg.

 • 2023. szeptember 8. – Pályázat hirdetése az Arany János Tehetséggondozó Programba.
 • 2023. október 20. – A középiskolák honlapjukon nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat
 • 2023. október 31. – Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről, valamint tájékoztatja a hetedikes tanulók szüleit a gyermekük iskoláztatásával kapcsolatosan
 • 2023. november 30. – A tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára a vizsgát szervező intézménybe
 • 2024. január 20. (szombat) 10 óra – Központi írásbeli felvételi vizsga
 • 2024. február 9. – A vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli vizsga eredményéről a tanulókat
 • 2024. február 21. – Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak
 • 2024. április 8-10. – A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
 • 2024. május 2. – A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
 • 2024. június 26-28. – Beiratkozás a középfokú iskolákba

További részletek az alábbi linkre kattintva olvashatók.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

Eredményes felvételit és sikeres középiskolás éveket kívánunk minden végzős tanítványunknak!

Középfokú beiskolázás 2022/2023

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A középfokú felvételi eljárás rendjét a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendeletet 2. melléklete tartalmazza, mely alapján iskolánk feladatainak ellátása az alábbi időpontok, határidők betartásával történik meg.

 • 2022. szeptember 9. – Pályázat hirdetése az Arany János Tehetséggondozó Programba. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 9.
 • 2022. október 20. – A középiskolák honlapjukon nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat
 • 2022. október 31. – Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről, valamint tájékoztatja a hetedikes tanulók szüleit a gyermekük iskoláztatásával kapcsolatosan
 • 2022. december 2. – A tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára a vizsgát szervező intézménybe
 • 2023. január 21. (szombat) 10 óra – Központi írásbeli felvételi vizsga
 • 2023. február 10. – A vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli vizsga eredményéről a tanulókat
 • 2023. február 22. – Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak
 • 2023. március 21-22. – A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
 • 2023. április 28. – A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
 • 2023. június 21-23. – Beiratkozás a középfokú iskolákba

További részletek az alábbi linkre kattintva olvashatók.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

Eredményes felvételit és sikeres középiskolás éveket kívánunk!

Középfokú felvételi eljárás 2021/2022. tanévben

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES TANULÓK!

Az Oktatási Hivatal a 2021/2022. tanévi középfokú felvételi eljárásra vonatkozóan több aktuális információt hozott nyilvánosságra honlapján. A részletek az alábbi linkre kattintva olvashatók.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kiadvany_teljes_2021_2022.pdf

A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2021-2022. tanévben a 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján a következők szerint alakul:

HATÁRIDŐK FELADATOK
2021. október 20. A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat
2021. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről
2021. december 3. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe
2022. január 22. (szombat) 10:00 óra Központi írásbeli felvételi vizsga
2022. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak
2022. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2022. április 29. A középiskolák megküldik az értesítést a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2022. június 22-24. Beiratkozás a középiskolába

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni: – a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2022. január 22-én 10 órától, – a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2022. január 27-én 14 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

A különleges bánásmódot igénylő tanulók értékelő lapjainak speciális tartalmára vonatkozóan részletes leírás olvasható a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részévétele a középfokú felvételi eljárásban.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

Továbbá tájékoztatjuk a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit is arról, hogy a gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

További információk olvashatók a  következő tájékoztatóban: Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményei: http://www.dunaujvarosiszc.hu/

Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola: http://rosti.sulinet.hu/

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium: http://www.szig-dujv.hu/

Pannon Oktatási Központ Magángimnázium: www.pok.suli.hu

Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Szakgimnázium: www.penteleiszakkepzo.hu

 

Eredményes felvételit és sikeres középiskolás éveket kívánunk!

Pályaorientációs mérés

Kedves nyolcadik évfolyamos tanuló!

Közeleg általános iskolai tanulmányaid befejezése és a középfokú felvételi eljárás, így hamarosan döntened kell, milyen irányban és milyen iskolatípusban tanulnál szívesen tovább. Szakmát tanulj, vagy inkább gimnáziumba menj? Érettségit és valamilyen szakképesítést együtt biztosító iskolát vagy elsőként valamely szakképzettség megszerzésére felkészítő középfokú iskolát válassz? E kérdések eldöntése részletes tájékozódást, önmagad alapos ismeretét és a szüleiddel, tanáraiddal való együtt gondolkodást igényel.

Az Oktatási Hivatal által fejlesztett pályaorientációt támogató informatikai rendszer és kérdéssora ehhez nyújt számodra segítséget. Ha a kérdéseket gondosan mérlegelve válaszolod meg, visszajelzést kapsz saját érdeklődésedről és arról, hogyan vélekedsz a képességeidről. Emellett ajánlásokat is láthatsz majd a válaszaidhoz jól illeszkedő főbb továbbtanulási irányokról.

A pályaorientációs vizsgálatot 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között szervezi meg intézményünk.

További információkat az alábbi linkeken olvashatsz:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/orszagos_palyaorientacios_vizsgalat/lebonyolitas/meres2021_2022

https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/mero_tamogatoeszkoz_POM

A pályaválasztást segítő kiadvány az alábbi linken érhető el:

https://simplebooklet.com/palyavalasztas_2021indd?fbclid=IwAR1j6hm_lKwkCbi8Qij01TBrKE31Qvx_iIIxS3SXy_WisztxDRNUvfwaVY8#page=5

 

Pályaorientációs vizsgálat

Kedves nyolcadik évfolyamos tanuló!

Közeleg általános iskolai tanulmányaid befejezése és a középfokú felvételi eljárás, így hamarosan döntened kell, milyen irányban és milyen iskolatípusban tanulnál szívesen tovább. Szakmát tanulj, vagy inkább gimnáziumba menj? Érettségit és valamilyen szakképesítést együtt biztosító iskolát vagy elsőként valamely szakképzettség megszerzésére felkészítő középfokú iskolát válassz? E kérdések eldöntése részletes tájékozódást, önmagad alapos ismeretét és a szüleiddel, tanáraiddal való együtt gondolkodást igényel.

Az Oktatási Hivatal által fejlesztett pályaorientációt támogató informatikai rendszer és kérdéssora ehhez nyújt számodra segítséget. Ha a kérdéseket gondosan mérlegelve válaszolod meg, visszajelzést kapsz saját érdeklődésedről és arról, hogyan vélekedsz a képességeidről. Emellett ajánlásokat is láthatsz majd a válaszaidhoz jól illeszkedő főbb továbbtanulási irányokról.

További információkat az alábbi linken olvashatsz:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/orszagos_palyaorientacios_meres2020/ 

https://merretovabb.oktatas.hu/ 

Felvételi eljárás a 2020/2021. tanévben

TISZTELT SZÜLŐK!

Az Oktatási Hivatal a 2020/2021. tanévi középfokú felvételi eljárásra vonatkozóan több aktuális információt hozott
nyilvánosságra honlapján.( www.oktatas.hu )

A tájékoztató szövegét az alábbi linken olvashatják:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/beiskolazas_feladatok_idopontok

A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020-2021. tanévben
a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján a következők szerint alakul:

HATÁRIDŐK FELADATOK
2020. október 20. A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat
2020. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről
2020. december 4. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe
2021. január 23. (szombat) 10:00 óra Központi írásbeli felvételi vizsga
2021. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak
2021. március 22-23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2021. április 30. A középiskolák megküldik az értesítést a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2021. június 22-24. Beiratkozás a középiskolába

Továbbá tájékoztatjuk tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.

Az alábbi tájékoztató anyagokat ajánljuk a szülők és a tanulók figyelmébe.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

A következő anyagok a jelentkezési lapok aláírásával kapcsolatosan és a sajátos nevelésű igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvételi eljárásában nyújtanak segítséget:

Tajekoztato_a_felveteli_lapok_alairasarol

KIFIR_SNI_tajekoztato_09.02

Az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak majd a dunaújvárosi középiskolák felvételi tájékoztatójáról:

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményei: http://www.dunaujvarosiszc.hu/

Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola: http://rosti.sulinet.hu/

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium: http://www.szig-dujv.hu/

Pannon Oktatási Központ Magángimnázium: www.pok.suli.hu

Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Szakgimnázium: www.penteleiszakkepzo.hu

Eredményes felvételit és sikeres középiskolás éveket kívánunk!