Tehetséggondozás

Iskolánk pedagógusai kiemelt hangsúlyt fektetnek a képességek differenciált fejlesztésére,
ezért a 2011/2012-es tanévtől új, tehetségfejlesztő programokat indítottunk.

Célunk: a diákok képességeinek magas szintű kibontakoztatása,
a tanulók személyiségének formálása, tudásának erősítése.

  – A matematika tantárgyat kedvelő, a logikai példák iránt érdeklődő tanulók számára létrehoztuk
Matematika Mini Akadémiánkat, ahol szervezetten, heti rendszerességgel tartunk  tanórán kívüli foglalkozásokat. Az alsó tagozat valamennyi évfolyamán folyik a munka. Azoknak a kis matematikusoknak kínálunk hasznos időtöltést, változatos tevékenységeket, akik szívesen oldanak meg gondolkodtató, erőfeszítést és időt igénylő feladatokat, rejtvényeket.

– A Matematika Mini Akadémia sikerét látva, a 2012 / 2013-as tanévben megkezdtük az anyanyelvi tehetséggondozást is. Az Anyanyelvi Mini Akadémia Kincskeresőivé olyan gyerekek válhattak, akik ezen a területen az átlagosnál jobb képességekkel rendelkeznek. Sokat olvasnak, szívesen szerepelnek, és örömmel merülnek el a könyvek világában.

– Az idegen nyelv fejlesztése hasonló fontossággal bír, ezért létrehoztuk az Angol Klubokat. A foglalkozásokon a nyelvi-, kommunikációs- és kooperatív készségeket fejlesztjük heti rendszerességgel, külön az alsó és külön a felső tagozatos tanulók számára.

Tehetséggondozó munkánk lényege a tantárgyak megszerettetése és egy új szemléletmód kialakítása.

 

alt

>> MATEMATIKA MINI AKADÉMIA <<

alt

>> ANYANYELVI MINI AKADÉMIA<<

alt

>> ANGOL KLUB <<