„B” osztályaink

Emelt szintű matematika és informatika oktatás – „b” osztály

„A matematika egyik legfőbb célja – ha helyesen tanítják – az, hogy felkelti a tanuló hitét az észben,
bizalmat ébreszt benne a bizonyított dolgok igazsága és a bizonyítás
értéke iránt.”
Bertrand Russell

 

Iskolánk négy éve döntött úgy, hogy kínálatának bővítése érdekében, hiánypótló céllal bevezeti a matematika tehetségfejlesztő osztályt. A „b” betűjelű osztályokban plusz matematika óra tartására van lehetőség, mely nagyban támogatja a tehetségfejlesztést, valamint a tanulásban valamilyen okból lemaradt tanulók felzárkózását.


A matematika tantárgy tanítása során kiemelt figyelmet kap a logikai gondolkodás fejlesztése, melyet játékos fejtörők, rejtvények megoldásával biztosítanak a tanítók. A tanórákon alkalmazott csoportokban való oktatás során fejlődik a gyermekek megfigyelő és következtetési képessége. A táblajátékok rendszeres használatával érdekesebben, színesebben telik az idő, észrevétlenül fejlődik a személyiség. A közös játék alkalmat ad a játékkultúra gazdagítására és az önbizalom növelésére. Cél a sok élménnyel, tapasztalatszerzéssel járó örömteli tanulás elérése, a magas szintű matematikai tudás megszerzése, a memória fejlesztése és a problémamegoldó gondolkodás kialakítása.


Az osztályban már alsó tagozaton megismerkednek a gyerekek a számítógép használatának alapjaival. A számítástechnikai ismeretek korai elsajátítása segíti az IKT eszközök önálló használatát. Iskolánk gépparkja lehetővé teszi, hogy a „b” osztályban tanuló diákok rendszeres alkalmanként használják az informatika szaktantermet. Tanulmányaik során otthonosan mozogjanak a szövegszerkesztés és a power point bemutatók készítésének rejtelmeiben. Megismerjék a programozás és az internet világát.


Kulcsfontosságúnak érezzük az iskolánkba járó generáció felkészítését az informatika szektor nyújtotta sokszínű lehetőségek elérésére, hogy a pályaválasztáskor nyugodt szívvel tudjuk az informatikai tanulmányok felé terelni gyermekeiket. Hisz korunk nagy lehetősége és egyben kihívása az informatika, nagyon jó továbbtanulási lehetőségeket biztosít.