„A” osztályaink

Emelt szintű angol oktatás – „a” osztály

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.
(IV. Károly)

Iskolánk fontos feladatának tekinti a nyelvoktatást, hisz az idegen nyelv ismerete rendkívül fontos a pályaválasztás során. A középfokú nyelvvizsga számos végzettséghez elengedhetetlen feltétel, ezért – korunk mindennapi igényéhez igazodva – évfolyamonként egy tanulócsoportban emelt szinten oktatjuk az angol nyelvet.

Az „a” osztályokban már az első év kezdetétől csoportbontásban, emelt óraszámmal, szakképzett tanárok segítségével sajátítják el a szükséges ismereteket a gyerekek.

Az első és a második osztályban játékosan, mondókák és dalok tanulásán keresztül szerettetjük meg a nyelvtanulást. Célunk, hogy az érdeklődés felkeltésével ösztönözzük tanítványainkat a későbbi tudatos és rendszeres gyakorlásra. A tanévek ideje alatt nagy hangsúlyt fektetünk az angol ünnepek, hagyományok megismertetésére, az élethelyzetekhez igazodó, mindennapos nyelvhasználatra.

Felsős tanítványainknak nyelvi táborokat, angliai tanulmányutakat szervezünk a beszédkészség fejlesztésére. Hatodik osztályosaink a Velencei tó partján olvasnak el és dolgoznak fel egy angol nyelvű ifjúsági regényt. 1999 óta minden tavasszal indul csoportunk Londonba, hogy a gyerekek személyesen, a valóságban is megismerhessék a város nevezetességeit, az angol emberek életét.

Laptopokkal felszerelt nyelvi laborunk lehetőséget biztosít tanulóinknak az önálló, saját tempóhoz és szinthez illeszkedő gyakorlásra, elősegíti a beszédkészség fejlődést és élvezetesebbé teszi a nyelvtanulást.

A nyelvtanulás komolyságát szabadidős programok színesítik. Hagyományosan visszatérő rendezvényünk a Halloween Party, ahol boszorkánynak és szellemnek öltözve kapcsolódhatnak ki a szórakozni vágyó fiatalok.

Rendszeresen lehetőséget adunk a diákoknak tudásuk bizonyítására. Helyi és városi versenyeket szervezünk, megyei, országos megmérettetésre készítjük fel őket.

Az alsóbb évfolyamokon működő, tehetséggondozó Angol klub foglalkozásai felső tagozaton nyelvvizsga előkészítő foglalkozásként megalapozzák a sikeres nyelvvizsgát, melynek próbájaként a végzős tanulók szintvizsgát tesznek.

A kitartó és komoly munka eredményeként a nyolcadikosok továbbtanulási lehetőséghez jutnak a helyi gimnáziumok nyelvi tagozatán, vagy kéttannyelvű középiskolákban.