Iskolánkról

Az Arany János Általános Iskola három fő jellemzője:
– az emelt szintű angol nyelv,
– az emelt szintű rajz és vizuális kultúra,
– és a Freinet szellemiségű oktatás.

Az előző oktatási formák részleteiről bővebben tájékozódhatnak a kezdőlapon található címkék alatt megnyíló ismertetők elolvasásával. Iskolánk legfőbb képzési iránya a középiskolára való felkészítés, a sikeres felvételi elérése. Ezt segítendő, tehetségfejlesztő és felzárkóztató programokat dolgoztunk ki:
– A 2009/10. tanévben a TÁMOP 3.1.4. sikeres pályázatunk eredményeként bekapcsolódtunk a kompetencia alapú oktatás elterjesztésébe. Korszerű módszertani eszközökkel, projektek, témahetek alkalmazásával igyekszünk tanulóink képességeit egyénre szabottan fejleszteni, hogy saját tapasztalataik során képessé váljanak az önálló tanulásra.
– Heti rendszerességgel, órarendbe építve működő Matematika Mini Akadémiánk kiemelt feladata a kreatív, logikai gondolkodás fejlesztése.
– Az egészséges életmódra nevelés érdekében kidolgoztuk az Egészségnevelés modult, a fizikai állóképesség, és erőnléti állapot fejlesztésére biztosítjuk a mindennapos testnevelés valamilyen formáját. Az iskolaotthonos munkarendnek köszönhetően tanítványaink házon belül, szabadidő keretében vehetnek részt tömegsport foglalkozásokon (ping-pong, floorball, ugróakrobatika) és edzéseken (birkózás, futball, szivacskézilabda).
– A hátrányos helyzetű és tanulmányaikban lassabban haladó tanulók részére felzárkóztató órákat és tanulószobai foglalkozásokat biztosítunk. Fejlesztő pedagógusok és logopédusok foglalkoznak a fejlesztésre szoruló gyermekekkel.
– A 8. évfolyamon a továbbtanulás sikerének érdekében felvételi előkészítőkön erősítjük tanítványaink tudását magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelv tantárgyakból.
Tanulmányi versenyek szervezésével adunk lehetőséget tanítványainknak tudásuk bizonyítására. A helyi versenyeken jó eredményt elérő diákokat egyéni foglakozások során készítjük fel a városi, megyei megmérettetésekre.

Iskolánk pedagógusai elhivatottak a magas szintű oktatás mellett. Ugyanakkor tudják, hogy hosszú távon eredményt csak fokozatosan érhetnek el, ezért bőséges és változatos szabadidős tevékenységekkel színesítik az iskolába járás hétköznapjait.

Hagyományosan visszatérő diákprogramjaink:
– A névadó tiszteletére rendezett Arany-hét, kiemelt fontossággal Arany János születésnapján (március 2.) az Arany-nap.
– A tanév során kiemelkedő közösségi munkáért, tanulmányi eredményért, példás magatartásért járó kirándulás 7-8. évfolyamos tanulóinknak – Aranybusz.
– Télűző farsangi bál jelmezes felvonulással, ügyességi játékokkal.
– Tanítás mentes gyereknap vetélkedőkkel, műsorokkal.

Tantestületünk folyamatosan törekszik a szülőkkel való jó viszony ápolására. A kölcsönös információcsere és hatékony együttműködés érdekében tanévenként több alakalommal lehetőséget biztosítunk az iskolai életbe való bepillantásba:
Nyílt napokat tartunk, melyek során a szülők láthatják gyermekeiket a tanítási órákon.
– Minden év októberében megrendezzük az elsős tanulók Aranyos diákká avatását.
– Szülői szervezetünk minden évben megrendezi a Szülők-pedagógusok bálját, ahol kultúrált környezetben, igényes keretek között együtt szórakozhatnak a szülők és a pedagógusok.

A beiskolázási körzetben élő családok, és az emelt szintű oktatásaink iránt érdeklődők számára külön programsorozattal készülünk:
– Minden évben megrendezzük a Szülői fórumot, ahol bemutatkoznak a következő tanév elsős nevelői. E program keretében tájékoztatjuk az ovis gyerekek szüleit iskolánk sajátosságairól, a képzési lehetőségekről és hagyományainkról.
Iskola-nyitogató foglalkozásaink során kéthetente adunk lehetőséget a leendő elsős tanítókkal való ismerkedésre, az iskolával való barátkozásra.
– A tehetséges nagycsoportos óvodások számára rajzversenyt hirdetünk, melynek során kiállításokat szervezünk a városrész óvodáiban, majd iskolánk Arany galériájában.
Móka elnevezésű játékos sportrendezvényünk fantáziát megmozgató környezetben készteti mozgásra az ovis gyerekeket.
– A Gergely nap népi hagyományára épülő játék során vendégül látjuk a nagycsoportos óvodásokat egy tanítási órán.

Iskolánk tanítói és tanárai folyamatos önképzéssel, tanfolyamokon való részvétellel igyekeznek lépést tartani korunk pedagógiai kihívásaival, hogy megfelelő képzettséggel és tudással rendelkezzenek a rájuk bízott gyermekek életbe indításával.