Bemutatkozás

Iskolánk legfőbb képzési iránya a középiskolára való felkészítés, a sikeres felvételi elérése. Ezt segítendő, tehetségfejlesztő és felzárkóztató programokat dolgoztunk ki:
– A 2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3.1.4. sikeres pályázatunk eredményeként bekapcsolódtunk a kompetencia alapú oktatás elterjesztésébe. Korszerű módszertani eszközökkel, projektek, témahetek alkalmazásával igyekszünk tanulóink képességeit egyénre szabottan fejleszteni, hogy saját tapasztalataik során képessé váljanak az önálló tanulásra.

– A heti rendszerességgel, órarendbe építve működő Matematika és Anyanyelvi Mini Akadémiáink kiemelt feladata a tantárgy iránt érdeklődő tanulók tehetségének a kibontakoztatása.

– A hátrányos helyzetű és tanulmányaikban lassabban haladó tanulók részére felzárkóztató –, és tanulószobai foglalkozásokat biztosítunk. Fejlesztő pedagógusok és utazó logopédusok foglalkoznak a fejlesztésre szoruló gyermekekkel.

– Az egészséges életmódra nevelés érdekében kidolgoztuk az Egészségnevelés modult, a fizikai állóképesség, és erőnléti állapot fejlesztésére  a mindennapos testnevelés keretein belül változatos mozgásformákat biztosítunk. Kapacitásunknak és külső partnereinknek megfelelően lehetőség van a birkózás, a kosárlabda, a kézilabda, a labdarúgás, az asztalitenisz sportágak gyakorlására.

      

– A 8. évfolyamon a továbbtanulás sikerének érdekében felvételi előkészítőkön erősítjük tanítványaink tudását magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelv tantárgyakból.

Tanulmányi versenyek szervezésével adunk lehetőséget tanítványainknak tudásuk bizonyítására. A helyi versenyeken jó eredményt elérő diákokat egyéni foglakozások során készítjük fel a tankerületi megmérettetésekre.

Hagyományosan visszatérő diákprogramjaink:
– A névadó tiszteletére rendezett Arany-hét, kiemelt fontossággal Arany János születésnapján (március 2.) az Arany-nap.
– Télűző farsangi bál jelmezes felvonulással, ügyességi játékokkal.
– Tanítás mentes gyermeknap vetélkedőkkel, műsorokkal.

 

Tantestületünk folyamatosan törekszik a szülőkkel való jó viszony ápolására. A kölcsönös információcsere és hatékony együttműködés érdekében tanévenként több alakalommal lehetőséget biztosítunk az iskolai életbe való bepillantásba:
Nyílt napokat tartunk, melyek során a szülők láthatják gyermekeiket a tanítási órákon.

 

– Minden év októberében megrendezzük az elsős tanulók Aranyos diákká avatását.

    

– Szülői szervezetünk minden évben megrendezi a Szülő-pedagógus bált, ahol kulturált környezetben, igényes keretek között együtt szórakozhatnak a szülők és a pedagógusok.

A beiskolázási körzetben élő családok, és az emelt szintű oktatásaink iránt érdeklődők számára külön programsorozattal készülünk:
– Minden évben megrendezzük a Szülői fórumot, ahol bemutatkoznak a következő tanév elsős nevelői. E program keretében tájékoztatjuk az ovis gyerekek szüleit iskolánk sajátosságairól, a képzési lehetőségekről és hagyományainkról.
Iskola-nyitogató foglalkozásaink során kéthetente adunk lehetőséget a nagycsoportos gyerekeknek a leendő elsős tanítókkal való ismerkedésre, az iskolával való barátkozásra.
– A tehetséges nagycsoportos óvodások számára rajzversenyt hirdetünk, melynek során kiállításokat szervezünk a városrész óvodáiban, majd iskolánk Arany galériájában.
Móka elnevezésű játékos sportrendezvényünk fantáziát megmozgató környezetben készteti mozgásra az ovis gyerekeket.
– A Gergely nap népi hagyományára épülő játék során vendégül látjuk a nagycsoportos óvodásokat egy tanítási órán.

Iskolánk tanítói és tanárai folyamatos önképzéssel, tanfolyamokon való részvétellel igyekeznek lépést tartani korunk pedagógiai kihívásaival, hogy megfelelő képzettséggel és tudással rendelkezzenek a rájuk bízott gyermekek életbe indításával.