Freinet, alternatív pedagógia

Alternatív pedagógia Freinet szellemében

A játék a kutatás legjobb módja.
(Albert Einstein)

Az Arany János Általános Iskola oktatási kínálatának egyik különlegessége a Freinet módszer, ami a városban és az országban is egyedülálló.
A „b” osztályaink egyedi nevelő és oktató munkája Freinet („frené) francia pedagógus elképzelésein, módszerén alapul. Celestin Freinet francia pedagógus a XX. század első felében élt és munkálkodott. Sikerét és elismertségét mutatja, hogy a nyugati országokban, pl. Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Németországban évtizedek óta államilag finanszírozott iskolák működnek az ő szellemiségét alapul véve.

Magyarországon a 70-es években indult el a Freinet elveire, pedagógiai, pszichológiai nézeteire, gyakorlati tanácsaira támaszkodó gyermeknevelési irányzat. Országszerte azóta is több óvodában Freinet szellemiségét tekintik követendőnek. Iskolánk 1994-ben kísérleti jelleggel indította el első alternatív osztályát. Az elképzelés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, bizonyította életképességét, sikerét. Nagy büszkeség számunkra, hogy az alsó tagozat minden évfolyamán egy-egy Freinet-s csoport tanul.

Ezekben az osztályokban a gyermekek személyiségfejlesztése áll a középpontban. A mindenki számára teljesítendő követelményekhez egyéni és közösségi élményeken át, tapasztalatokat gyűjtve jutnak el a tanulók. Mindennapos program a beszélgetőkör, mely alkalmat ad a problémák, a világban, családban történő dolgok megvitatására.

A Színes-napok kiváló lehetőséget nyújtanak a tanulói és szülői közösség jó kapcsolatának kialakítására, a szülők iskolai életbe való bevonására.

Testvériskolai kapcsolatban állunk a Villa Zonnebloem belga Freinet-s intézménnyel. Ezt a lehetőséget kihasználva, immár hagyományosan, felváltva látogatjuk egymást. A találkozók a tapasztalatszerzés és a kikapcsolódás méltó alkalmai.

Szoros kapcsolatot ápolunk a városrész Freinet-szellemiségű Bóbita Óvodájával. Közös gyermekprogramokat, szülői fórumokat szervezünk. Amit ők elkezdenek, mi folytatjuk.