Sajtóközlemény

Az Arany János Általános Iskola könyvtárának fejlesztése

2012 / 08 / 01

Iskolánk pályázott a Könyvtári szolgáltatások összehangolt Infrastruktúra- fejlesztése program kertében a TIOP 1.2.3 -11/1-2012-0111 kódszámú „Tudásdepó- Expressz” című pályázati projektre. A megvalósításhoz a projekt 100%-át, azaz 5 500 000,- Ft-ot finanszíroznak Európai Uniós forrásból a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében.
A megvalósítás időtartama 2012.08.01. – 2013.04.30.
A fenntartás ideje további 5 év.

Intézményünk 30 éve nyitotta meg kapuit. Az eltelt idő óta folyamatosan törekszünk a szakmai megújulásra, a tanítványok egyéni képességeinek fejlesztésére. Napjainkban is fontos szerepet tölt be életünkben az innováció megvalósítása. Keressük a pályázati lehetőségeket, s mindig örülünk, ha beadott pályázati anyagunk támogatásra talál.

A pályázattal célunk az iskolai könyvtár megújulása, melynek eredményeként a hagyományos szolgáltatásokat nyújtó könyvtárunk korszerű információs központtá válhat.

A könyvtár helyiségét – zsúfoltsága és szűkös volta ellenére – eddig is rendszeresen használtuk könyvtári programok, irodalmi foglalkozások tartására. A továbbiakban lehetővé válik egy bővebb területű közösségi tér kialakítása, mely hozzájárul a tanítási órák és szabadidős tevékenységek kényelmes és korszerű közegben való eltöltéséhez.

A belső tér bővítése során a bejárat előtti folyosót és a szomszédos tantermet a könyvtár helyiségéhez csatoljuk. Ehhez szükséges a megfelelő világítás és egy bejárati ajtóval ellátott, lezárást biztosító fal kialakítása is.  A könyvtárhoz csatolt terem jelenleg előadóként funkcionál, ezért szükségszerű a helyiség alsó szintjének megemelése, majd aljzatburkolása. Az így kialakított új helyiséget projektorral szereljük fel, hogy a jövőben lehetőséget biztosítson tanulói előadások, élménybeszámolók, klubdélutánok, ünnepségek kulturált környezetben való megtartására.

A belső tér bővítésén kívül technológiai fejlesztésre is sor kerül. Vásárolunk 6 db számítógépet, mely a pedagógusok és tanulók részére is elérhetővé válik. Ezeken a gépeken kábelmentes internet elérésére lesz lehetőség. A hozzáférést biztosító vezeték nélküli hálózat kiépítésével lehetővé válik a saját laptop használata.

A könyvtári dolgozó munkájának korszerűsítésére egy munkaállomás kerül kialakításra, melynek működtetéséhez szervert, laptopot és fénymásolót vásárolunk. Itt kerül elhelyezésre a felolvasógép is, melyet látássérült diákunk, és olvasási problémával küzdő tanulóink használhatnak. Az óvodáktól kapott jelzések szerint a következő években beiskolázásra kerülő gyerekek között is lesznek hasonló nehézséggel küzdők, tehát e gép kihasználtsága folyamatosnak ígérkezik.

A pályázat keretén belül a használói számítógépekre operációs rendszereket illetve vírusirtó szoftvereket vásárolunk.

A könyvtár az új eszközökkel és helyiséggel képes lesz a kornak megfelelően betölteni a funkcióját. Mind a papíralapú, mind a digitális tudásanyagokhoz való hozzáférést biztosítani tudja, így segíti tanulóink fejlődését.