A végzősök eredményei

A VÉGZŐSÖK EREDMÉNYEI A 2020-2021. TANÉV VÉGÉN

Tantárgy Osztályátlagok
8.a 8.b 8.c
Magyar irodalom 3,25 3,31 4,17
Magyar nyelv 3,38 3,06 3,94
Történelem 3,31 2,75 3,83
Angol nyelv emelt szint 4,00    
Angol nyelv 3,90 3,76
Német nyelv   3,10
Matematika 3,13 2,75 3,94
Fizika 3,00 3,00 3,89
Biológia 2,50 3,50 3,17
Kémia 2,56 2,63 3,39
Földrajz 2,81 2,75 3,83
Ének-zene 4,38 4,50 4,67
Vizuális kultúra 3,38 3,31
Vizuális kultúra emelt szint     4,06
Életvitel és gyakorlat 4,50 4,44 4,94
Testnevelés és sport 4,07 3,63 4,56
Informatika 3,75 3,50 4,06
Etika/Hit- és erkölcstan 5,00 4,75 4,85
Osztályátlag 3,58 3,39 4,06