Pedagógusok

PEDAGÓGUSOK 
 Név Munkakör Tanítandó tantárgyak
Ablonczy Zita
tanító, 4. c osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Ábrahám János tanár, 5. b osztályfőnöke
testnevelés, etika
Anderkó Ivett
tanító, 2. a osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Bíró Éva tanár, 7. a osztályfőnöke
történelem, ének
Csernákné Németh Julianna tanár, 6. a osztályfőnöke
matematika, fizika, technika és tervezés
Csuszné Pomóthy Krisztina
tanító, 3. a osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Dániel Éva tanító, 1. a osztályfőnöke 1-4. évfolyam
Fási Erika tanító, 4. a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
1-4. évfolyam
Fodorné Görög Dóra
tanár, 5. a osztályfőnök
matematika, természettudomány
Frohmann Anikó
gyógypedagógus
képességfejlesztés-habilitációs foglalkozás
Gál Eszter idegennyelv-tanár, 8. a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
angol nyelv
Gróf András Sándorné tanár, munkaközösség-vezető
testnevelés
Győri László tanító, 3. b osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Hartungné Hajnal Klára
tanító
1-4. évfolyam
Hegyesi Szilvia
tanár, 8. b osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom, történelem
Hortörsi Lászlóné tanító, 2. a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
1-4. évfolyam
Kelemen Rita
tanító, 4. b osztály
1-4. évfolyam
Kiss Andrea tanár, 6. c osztályfőnöke
biológia, kémia, természettudomány
Kovács Nikoletta Alexandra iskolapszichológus  1-8. évfolyam
Kun Annamária gyógypedagógus képességfejlesztés – habilitációs foglalkozás
Majoros Rita Katalin tanár, 5. c osztályfőnöke
földrajz, természettudomány
Nagy Zoltánné tanító, igazgatóhelyettes
1-4. évfolyam
Solymárné Tóth Judit
tanító
1-4. évfolyam
Somoskövi Noémi
tanár, 7. b osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom, történelem
Somogyi Gyöngyi
tanító
angol nyelv
Sudár Mártonné
tanító
1-4. osztály
Szentgyörgyi Andrea
tanító, 2. b osztályfőnöke
1-4. osztály
Tabajdi Mária Andrea
tanító, 4. b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
 1-4. évfolyam
Tibai Lászlóné tanár, igazgatóhelyettes
magyar nyelv és irodalom, történelem, 5-8. évfolyam
Tóthné Mess Erika Éva tanító, igazgató 1-8. évfolyam
Tükör Balázs tanító, 2. b osztályfőnöke
1-4. évfolyam
Vári Éva tanár, 6.b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
matematika, digitális kultúra, technika és tervezés
Aszalayné Sivák Olga tanító (óraadó) 1. a osztály
Gróf András tanár (óraadó) testnevelés
Horváthné Kurucz Zsófia
tanár (óraadó)
vizuális kultúra
Klamerusz Ilona Mária tanító (óraadó) 3. a osztály
Major Adrienne
tanító (óraadó)
angol nyelv
Medve Ilona Mária
tanító (óraadó)
4. a osztály
Munkácsi Zsuzsanna
tanító (óraadó)
vizuális kultúra
Szabó Józsefné tanító (óraadó) 4. c osztály