Tanórán kívüli foglalkozások lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
 Foglalkozás vezetője Foglalkozás megnevezése
Ábrahám János 6.a, 7.a, 8.c testnevelés, 5-8. évfolyam asztalitenisz sportkör
Anderkó Ivett 4.a magyar differenciált képességfejlesztés, 4.a SZIT, 3.a SZIT
Aszalayné Sivák Olga 3.c SZIT
Bíró Éva 5-8. évfolyam történelem tehetséggondozás
Csernákné Németh Julianna 6.b matematika differenciált képességfejlesztés,  8.b fizika differenciált képességfejlesztés 
Dániel Éva 3.a magyar differenciált képességfejlesztés, 3.a egyéni képességfejlesztés, 3.a SZIT, 3. évfolyam Magyar Mini Akadémia 
Fási Erika 2.a testnevelés, 2.a magyar differenciált képességfejlesztés, 2.a matematika differenciált képességfejlesztés, 2.a SZIT
Gróf András Sándorné 7.c földrajz differenciált képességfejlesztés, felső tagozatos foci sportkör
Gubán Zsuzsanna 8.a angol nyelvvizsga előkészítő
Győri László 1.b magyar differenciált képességfejlesztés, 1.b egyéni képességfejlesztés, 1.b SZIT
Hegyesi Szilvia 6.b magyar differenciált képességfejlesztés, 6.b történelem differenciált képességfejlesztés, 7.b magyar differenciált képességfejlesztés, 7.b történelem differenciált képességfejlesztés
Hortörsi Lászlóné 4.a testnevelés, 4.a matematika differenciált képességfejlesztés, 4.a SZIT, 4. évfolyam Matematika Mini Akadémia
Janó Viktória 1.a magyar differenciált képességfejlesztés, 1.a egyéni képességfejlesztés, 1.a SZIT
Józsáné Barabás Magdolna 8.a matematika felvételi előkészítő, 8.c matematika felvételi előkészítő
Kelemen Rita 2.b testnevelés, 2.b matematika differenciált képességfejlesztés, 2.b SZIT, 2. évfolyam Matematika Mini Akadémia
Kiss Andrea 7. évfolyam kémia differenciált képességfejlesztés, 8. évfolyam kémia differenciált képességfejlesztés
Klamerusz Ilona Mária 3.c matematika differenciált képességfejlesztés, 3.c SZIT
Laza Réka 4.b magyar differenciált képességfejlesztés, 4.b egyéni képességfejlesztés, 4.b SZIT
Majoros Rita 5. évfolyam természetismeret differenciált képességfejlesztés, 6. évfolyam természetismeret differenciált képességfejlesztés, 7.b földrajz differenciált képességfejlesztés
Markovics Gabriella 3.b differenciált képességfejlesztés, 3.b egyéni képességfejlesztés, 3.b SZIT
Mázikné Pomázi Ildikó 3.c matematika differenciált képességfejlesztés, 3.c SZIT
Medve Ilona Mária 2.a SZIT
Móró Viktória 2.c matematika differenciált képességfejlesztés, 2.c SZIT, 3.b SZIT
Nagy Dóra könyvtári foglalkozás
Nagy Zoltánné 3.a matematika differenciált képességfejlesztés, 3.a egyéni képességfejlesztés, 3.a SZIT, 3. évfolyam Matematika Mini Akadémia
Németh Márta 4.c matematika differenciált képességfejlesztés, 4.c SZIT
Simigláné Kalmár Zsófia 2.c magyar differenciált képességfejlesztés, 2.c egyéni képességfejlesztés, 2.c SZIT
Somogyi Gyöngyi  1.b matematika differenciált képességfejlesztés, 1.b SZIT
Somoskövi Noémi 5.b magyar differenciált képességfejlesztés, 8.b magyar felvételi előkészítő, 8.c magyar felvételi előkészítő, könyvtári foglalkozás
Sudár Mártonné 3.c magyar differenciált képességfejlesztés, 3.c egyéni képességfejlesztés, 3.c SZIT
Szentgyörgyi Andrea 2.b magyar differenciált képességfejlesztés, 2.b egyéni képességfejlesztés, 2.b SZIT, 2. évfolyam Magyar Mini Akadémia
Tabajdi Mária Andrea 4.c magyar differenciált képességfejlesztés, 4.c egyéni képességfejlesztés, 2.a egyéni képességfejlesztés, 4.a egyéni képességfejlesztés, 4.c SZIT, 4. évfolyam Magyar Mini Akadémia
Tibai Lászlóné 8.a magyar differenciált képességfejlesztés, 8.a magyar felvételi előkészítő
Tósoki Anita 5.b matematika differenciált képességfejlesztés, 6.a matematika differenciált képességfejlesztés, 7.b, 7.c matematika differenciált képességfejlesztés, 8.b matematika felvételi előkészítő
Tükör Balázs 4.b matematika differenciált képességfejlesztés, 4.b egyéni fejlesztés, 4.b SZIT, 3.b SZIT, kiskórus
Vári Éva 2.b informatika szakkör, 5.a matematika differenciált képességfejlesztés

A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

(Pedagógiai program, 42-43. oldal)

2.7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai állapotának mérése

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. Intézményünkben adottak a személyi és tárgyi feltételek. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is. A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.

Célunk:

  • Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.
  • Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit.

A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.