Rajz és vizuális kultúra

Emelt szintű rajz és vizuális kultúra oktatás – „c” osztály

„A gyerekek a legnagyobb művészek, mert ők a szívükből rajzolnak.’
(Részlet a Forsyte Saga c. filmből)

Az emelt szintű rajz és vizuális kultúra oktatásával célunk, hogy tanítványaink a képzőművészeti nevelés eredményeként rácsodálkozzanak a világ dolgaira, összefüggéseire, az átlagosnál magasabb humán műveltséggel rendelkezzenek. Elsősorban nem művészeket akarunk a gyerekekből nevelni, hanem olyan embereket, akik észreveszik az őket körülvevő világ szépségeit. Figyelemre méltó tapasztalatunk, hogy az ábrázoló és alkotó munka közben kiemelkedően fejlődik a gyermekek megfigyelőképessége, gondolkodása, emlékezete, képzelete és kreativitása.

A „c” osztályokba városi beiskolázással kerülnek a gyerekek. A rajz tantárgy keretein belül heti 4 órában folyik az emelt szintű képzés. Ezt egészíti ki kéthetente a dupla órás délutáni műhelyfoglalkozás, ahol az alsó tagozaton csoportbontásban az egyes technikák elsajátítása és gyakorlása történik, felső tagozaton – képességeik szerint – speciális műhelyre járnak a diákok. A hagyományos és kézműves tevékenységek mellett a tanulók megismerkednek a számítógépes- és a videó technika alapjaival is.

Iskolánk hagyománya, hogy minden évben kiállításon mutatjuk be a tanórákon készített alkotásokat. Az Arany Galéria méltó helyet biztosít az évfolyamok bemutatkozására, a nagy gonddal készített képek megtekintésére. A kiállítások megnyitó rendezvényén az érintett osztályok műsorral kedveskednek a látogatóknak.

Diákjaink számára kulturális programokat szervezünk, lehetőséget biztosítunk rajzversenyeken való megmérettetésre. A legtehetségesebb alkotók rendszeres nyertesei a különböző városi, megyei és országos pályázatoknak. Nyaranta alkotótábor várja a kikapcsolódásra, pihenésre vágyó „művészpalántákat”.

Tanítványaink kitűnően állják meg helyüket a középiskolai felvételin. Sokan tanulnak tovább képzőművészeti szakközépiskolában, vagy a helyi Rudas középiskola alkalmazott grafika szakán. Régi növendékeink közül többen szereztek művészeti, építészeti, belsőépítészi diplomát.

A tehetséges gyerekek felkutatásának és munkánkba való bevonásának érdekében minden évben rajzpályázatot hirdetünk a város és városkörnyék nagycsoportos óvodásai számára. Az ovis kiállításra kiemelkedő pályamunkát készítő kisgyermekek szüleinek javasoljuk a rajzos osztályunkba való beiratkozást.

Rajztagozatunk munkáját az Aranyecset alapítvány segíti. Támogatja a rajzosok programjait, a képzéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzését, korszerű berendezések használatát.