3. osztály

Kedves Látogató!

Iskolánk kiemelt fontosságúnak tartja az idegen nyelv ismeretének fejlesztését is, hisz napjainkban nyelvtudás nélkül nehezen lehet érvényesülni. A nyelvtudás elsajátítását mielőbb el kell kezdeni, ehhez pedig elengedhetetlen az érdeklődés felkeltése, a nyelvtanulás megszerettetése.

Ennek érdekében hoztuk létre az Angol Klubot, melynek céljai a következők:

– Kellemes hangulatú, játékos foglalkozások keretében megismerni az angol nyelvű országok népeit, szokásait,
hagyományait és nevezetességeit.
– A lehető legtöbbször használni az angol nyelvet szóbeli és írásbeli kommunikációra egyaránt, az aktuális szintnek
megfelelően.
– Kreativitást igénylő feladatokat megoldani.
– Csoportokban, egymással együttműködve dolgozni, ugyanakkor lehetőséget adni az egyéni elképzelések
megvalósítására.
– A tanórákon tanult ismereteket a gyakorlatba átültetni, elmélyíteni.
– A modern technika eszközeinek tanulási célú használatát szorgalmazni.
 
 angol_zaszlo3  angol_zaszlo3  angol_zaszlo3