Továbbtanulás

Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan

Kedves Szülők!

Iskolánk a tanév befejezését követően a középfokú iskolába felvételt nyert tanulók általános iskolai bizonyítványának másolatát elektronikus úton juttatja el Önöknek.   A felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján a középiskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

A középiskolai tájékoztatás szerint kell a szülőknek/törvényes képviselőknek a megfelelő dokumentumokat, illetve az általános iskolai bizonyítványt bemutatni. A szülők/törvényes képviselők az érintett iskolától, illetve az érintett iskola honlapjáról tájékozódhatnak.

A beiratkozás folyamatáról az alábbiakban  olvashatnak részletes tájékoztatást.

A SZÜLŐ TEENDŐI

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat (10/2020. (V.29.) EMMI határozat 3. pontja).

Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait, dokumentumait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. A középfokú intézmény által meghirdetett időpontig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe. · Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére, és ott kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyet. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a – gyermek igazolványai alapján – a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer legenerálja a beiratkozási nyomtatványokat. A szülő megteheti, hogy az Előnézet gomb segítségével letöltött dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az eÜgyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az intézmény felületére. Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy az általános iskolától kapott 8. év végi bizonyítvány elektronikus változatát a szülő mindenképpen töltse fel a KRÉTA eÜgyintézés felületén.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert. A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő a középfokú intézménybe. Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni, és a beiratkozáskor a szülő alá tudja írni.

Tisztelettel,

Iskolavezetés

 

TOVÁBBTANULÁSSAL KAPCSOLATOS ÚJ INFORMÁCIÓK

TISZTELT SZÜLŐK!

Az Oktatási Hivatal a kihirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel a tanulók és szüleik, valamint az általános iskolák munkatársai közötti személyes érintkezés minimalizálása érdekében a középfokú felvételi eljárás során a módosító tanulói adatlapok előállításának eljárásrendjét az alábbiak szerint változtatja meg.

A tanulmányi területek módosítására és a programban történő elektronikus megküldésére (március 23. helyett) 2020. március 25-én éjfélig lesz lehetőség.

Az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén a módosító tanulói adatlapok előállítását is az általános iskola szervezi meg. Az általános iskoláknak a módosító tanulói adatlapokat a KIFIR rendszerben kell előállítaniuk, a következő módon:

1. Az általános iskola az általa meghatározott, lehetőleg elektronikus úton, a lehető legrövidebb időn belül egyeztet a tanulók módosítási igényeiről az érintett diákokkal és szüleikkel.

2. Az egyeztetés tényét az iskola dokumentálja.

3. A módosítási igények egyeztetése után az általános iskola belép a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületére.

Az egyeztetett módosítási igényeket – a felhasználói útmutatóban leírtak szerint – adminisztrálja.

4. Az adminisztrációt követően a módosító tanulói adatlapokat az iskola tanulónként a programban, elektronikus úton továbbítja.

5. A módosító tanulói adatlap elektronikus továbbításával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

6. A módosító tanulói adatlapok postázása – a rendkívüli helyzetre való tekintettel, az idén – nem szükséges.

Dunaújváros, 2020. március 19.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Iskolavezetés

 

TISZTELT SZÜLŐK!

Az Oktatási Hivatal a 2019/2020. tanévi középfokú felvételi eljárásra vonatkozó aktuális információkat hozott
nyilvánosságra honlapján.( www.oktatas.hu )

A tájékoztató szövegét az alábbi dokumentumban olvashatja:
KIFIR_kiadvany_2019-2020

Továbbá tájékoztatjuk a 7. évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.

Az alábbi tájékoztató anyagokat ajánljuk a szülők, tanulók figyelmébe.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által összeállított tájékoztató anyag a szakképzési rendszer átalakulásáról, valamint egy összefoglaló táblázat, amely „fordítókulcsként” használható a jelenlegi és a 2020/2021-es tanévtől alkalmazandó jegyzék között. A táblázat segítséget nyújt a tanulmányi területek KIFIR rendszerben való megadásához.

Bemutató_beiskolázás

Fordítókulcs 1. OKJ hatályos vs. Régi 2019.09.30

Keressék fel az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. honlapját: www.ikk.hu, ahol a szakképzéssel kapcsolatos minden hasznos tudnivaló megtalálható. Ezen a honlapon jelenleg folyamatban van egy felület kialakítása, amelyen a Gyakran Ismételt Kérdések kerülnek majd megválaszolásra.

Az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak a dunaújvárosi középiskolák felvételi tájékoztatójáról és nyílt napjairól:

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményei: http://www.dunaujvarosiszc.hu/

Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola: http://rosti.sulinet.hu/

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium: http://www.szig-dujv.hu/

Pannon Oktatási Központ Magángimnázium: www.pok.suli.hu

Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Szakgimnázium: www.penteleiszakkepzo.hu

                                                                      

A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2019-2020. tanévben
a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján

HATÁRIDŐK FELADATOK
2019. október 20. A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat
2019. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről
2019. december 6. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe
2020. január 18. (szombat) 10:00 óra Központi írásbeli felvételi vizsga (pótló vizsga: 2020. január 23. 14:00 óra)
2020. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak
2020. március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2020. április 30. A középiskolák megküldik az értesítést a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2020. június 22-24. Beiratkozás a középiskolába