Tájékoztatás a 2024/2025-ös tanévben iskolát kezdő nagycsoportos óvodások és szüleik számára

Kedves Szülők!

A 2024/2025-ös tanévre az alábbi osztályokat ajánljuk az első osztályt kezdő gyermekek számára.
A csatolmányokban a tanítók bemutatkozását olvashatják.

1.a) osztály
Tanítók: Tabajdi Mária Andrea és Kelemen Rita

1.b) osztály
Tanítók: Fási Erika és Medve Ilona Mária

Induló osztályaink jellemzői:
– Élményközpontú tanítás iskolaotthonos rendszerben,
– angol nyelv tanulása első osztálytól kezdve,
– olvasástanítás hagyományos szótagoló módszerrel,
– számítástechnikai ismeretek korai elsajátítása, digitális eszközhasználat,
– korszerű tanterem interaktív táblával felszerelve,
– projektek, témahetek szervezése,
– szakedzők által tartott játékos sportfoglalkozás,
– tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés,
– felzárkóztatás, egyéni fejlesztés gyógypedagógus segítségével,
– családias osztályközösség, barátságos, otthonos környezet megteremtése,
– változatos szabadidős tevékenységek és kulturális programok, hagyományok ápolása,
– hangszeres tanulás lehetősége, zene- és táncoktatásban való részvétel biztosítása az intézményünkben működő
Wesley-DaCapo Művészeti Iskolában.

Reméljük, sikerült felkeltenünk érdeklődésüket az iskolában folyó nevelő-oktató munka iránt! Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket „Iskola-nyitogató” délutánjainkon, hogy ismerkedéssel, az együttjátszás örömével segítsük az iskolakezdés időszakát.