Intézményünk névadójáról március 1-jén emlékeztünk meg. Diákjaink egész nap „Arany- lázban” égtek. A témanapon sokoldalúan ismerkedtek meg Arany János életútjával, a költő gyermekeknek szóló műveivel. Interaktív táblánál dolgoztak, érdekes, változatos tevékenységek során mélyítették ismereteiket. Az életrajzi érdekességek és a munkásságáról szóló információk birtokában sikeresen fejtették meg a legkülönfélébb online teszteket Socrative és Kahoot alkalmazásokban.  A rendhagyó tanórákon izgalmas vetélkedőkön vettek részt, Genially feladványokat oldottak meg egyénileg, párosan és frontálisan, tableteken QR kóddal megadott fejtörőkkel kellett megbirkózniuk. Magyarórán verseket tanultak, animációs filmeket néztek és elemeztek. Több osztályunk is megidézte Toldi Miklós szellemét. Testnevelésórán az erőt- és ügyességet fejlesztő feladatok során még a „malomkőhajítást” is gyakorolhatták a gyerekek. Énekórán megzenésített verseket hallgattak és adtak elő. Rajzórákon különleges versillusztrációk születtek (Családi kör, Arany Lacinak).
Kreatív, kézműves foglalkozások keretében pedig osztálytermi- és ablakdekorációk, faliújságok, plakátok, tablók készültek. Diákjaink a jeles napot kék-sárga színű ruházatukkal varázsolták még különlegesebbé. Sikerült emlékezetessé tenni ezt a napot mindenki számára.
Köszönjük minden pedagógusnak a lelkes közreműködést a programok megszervezésében és lebonyolításában!