Juhász József

BÚCSÚZUNK

JUHÁSZ JÓZSEF
magyar-történelem szakos tanár, intézményvezető
1960 – 2021

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett és tisztelt kollégánk – a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola egykori igazgatója -, Juhász József életének 61. évében méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt.

Juhász József 1986-ban a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán, majd 2000-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát. Tanári pályafutásának legnagyobb részét az Arany János Általános Iskolában töltötte. Iskolaigazgatóként 11 évig vezette a Kőrösi Csoma Sándor, 5 évig a Szórád Márton Általános Iskolát. Közoktatási és tanügyigazgatási szakértőként Dunaújvárosban és az ország több részén segítette az oktatási intézmények működését. 10 éven keresztül volt a Dunaújvárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának külső szakértője. Alapítótagként vett részt az Innovatív Iskola Igazgatók Országos Egyesületének munkájában, informatikai és minőségirányítási ismereteivel támogatta a közoktatás fejlődését.

Személyében sokoldalú, széles körű műveltséggel rendelkező kollégát és vezetőt ismertünk meg. A tantestület tagjai becsülték, szerették, szakmai tanácsaira, baráti segítségére bármikor számítani lehetett. A közösségépítésre szívügyeként tekintett, az intézményekben számos hagyományteremtő programot szervezett, újítást, fejlesztést vezetett be. Jó kapcsolatot ápolt a tanulókkal és szüleikkel, mindig mindenkivel barátságos, együttműködő volt. Tanítványai felnőttként is tisztelettel gondolnak rá. Jókedve, higgadtsága a legnehezebb időkben is átsegítette. Tájékozottságát, tudását kicsik és nagyok egyaránt elismerték. Elvesztése mindnyájunkat megrendített, vidám személyisége, humora, optimizmusa hiányozni fog.

 „Nincs olyan, hogy jó búcsú. Csak búcsú van. Fájdalom és remény. Az elengedésnek nem az a lényege, hogy még utoljára átadjunk valamit, hanem az, hogy megőrizzünk valamit az eljövendő időkre.”               

(Robert Lawson)

Emléke örökké velünk marad:

a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola dolgozói