Középfokú felvételi eljárás 2021/2022. tanévben

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES TANULÓK!

Az Oktatási Hivatal a 2021/2022. tanévi középfokú felvételi eljárásra vonatkozóan több aktuális információt hozott nyilvánosságra honlapján. A részletek az alábbi linkre kattintva olvashatók.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kiadvany_teljes_2021_2022.pdf

A középfokú felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2021-2022. tanévben a 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelet 2. számú melléklete alapján a következők szerint alakul:

HATÁRIDŐK FELADATOK
2021. október 20. A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat
2021. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről
2021. december 3. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe
2022. január 22. (szombat) 10:00 óra Központi írásbeli felvételi vizsga
2022. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak
2022. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2022. április 29. A középiskolák megküldik az értesítést a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2022. június 22-24. Beiratkozás a középiskolába

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni: – a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2022. január 22-én 10 órától, – a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2022. január 27-én 14 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

A különleges bánásmódot igénylő tanulók értékelő lapjainak speciális tartalmára vonatkozóan részletes leírás olvasható a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részévétele a középfokú felvételi eljárásban.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

Továbbá tájékoztatjuk a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit is arról, hogy a gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

További információk olvashatók a  következő tájékoztatóban: Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményei: http://www.dunaujvarosiszc.hu/

Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola: http://rosti.sulinet.hu/

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium: http://www.szig-dujv.hu/

Pannon Oktatási Központ Magángimnázium: www.pok.suli.hu

Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Szakgimnázium: www.penteleiszakkepzo.hu

 

Eredményes felvételit és sikeres középiskolás éveket kívánunk!