SNI matematika verseny

Tankerületi SNI Matematika verseny


Iskolánk SNI tanulóival részt vettünk a Móra Ferenc Általános Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, EGYMI által szervezett Tankerületi SNI Matematika versenyen.
A megmérettetés célja: a sajátos nevelési igényű tanulók versenyzési lehetőséghez, sikerélményhez juttatása, pozitív megerősítése. Az alábbi, szép eredményeket örömmel tesszük közzé:
1. helyezést elért tanítványaink: Presszer-Vári Zsolt 2.b, Daru Milán 8.a
2. helyen végzett növendékeink: Rákosi Mihály Imre 3.b, Szabó Viktória 4.c, Utczay Krisztián László 5.c, Lakatos Mira 6.c
Gratulálunk a gyermekeknek! Köszönjük a tanítók, tanárok felkészítő munkáját!