összes bejegyzése

Beiratkozás a 2020-2021. tanévre

BEIRATKOZÁS A 2020-2021. TANÉVRE

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket arról,
hogyan tudják gyermeküket a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolába beiratni.
A beiratkozás az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.25.) EMMI határozata alapján történik.
A határozat itt olvasható:   EMMI rendelet

Amennyiben Ön a gyermekét iskolánkba szeretné beiratni, kérjük, nézze át a beiratási címlistát, melyből kiderül,
hogy körzetünkön kívül, vagy körzetünkön belül laknak-e.
A címlista itt olvasható: címlista

A beiratkozás ideje: 2020. április 6. – 2020. május 15.

 1. szakasz: 2020. április 6. – 2020. április 24. között. A rendelet szerint a nem körzetes tanulók jelentkezése.
 2. szakasz: 2020. április 28. – 2020. május 15. között. A rendelet szerint a körzetes tanulók jelentkezése.

Mindkét szakaszban várjuk a jelentkezéseket, azonban szeretnénk, ha április 24-ig minden iskolánkba jelentkező gyermek
beiratkozása megtörténne.

A nem körzetes tanulók beiratkozása április 24-én lezárul, a felvételi döntésről április 27-ig kapnak értesítést.
A végleges felvételi lista lezárása és a határozatok megküldése május 21-ig történik meg.

Fontos tudni, hogy az intézménybe való felvétel nem jelentkezési sorrend alapján történik. 

A beiratáshoz szükséges a gyermek oktatási azonosítója, melyet az óvoda biztosít az Önök részére a dunaujovoda@gmail.com email címen, vagy a 06-25-423-211-es telefonszámon.

A beiratáshoz szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési lap
 • 1. Dokumentum: A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat)
 • 2. Dokumentum: A gyermek nevére kiállított lakcímkártya
 • 3. Dokumentum: A gyermek nevére kiállított  TAJ kártya
 • 1. Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • 2. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • 3. Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban

A jelentkezés módjai:

 1. Online jelentkezés

az iskola email címén aranyjanosisk@gmail.com
A honlapon található jelentkezési lapot ki kell tölteni, melyen a választott osztályt is meg kell adni.
A  jelentkezési lapot és a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok másolatát az iskola email címére kell elküldeni.

a KRÉTA rendszeren keresztül http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Lépések:
Belépés és regisztráció.
A felület útmutatásai lapján történő kitöltés (intézmény kiválasztása a keresőből, majd a tagozat kiválasztása az angol nyelvi, és a vizuális kultúra emelt szint esetében, végül a tanuló adatainak beírása).
A lépések végig vitelét követően beküldés.
A közlemény rovatba kérjük, tüntessék fel, hogy melyik osztályt választják.  

Az elektronikus jelentkezések szülői kezeléséről részletes útmutatót olvashatnak a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán: http://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageld=17761106

2. Személyes ügyintézés
Csak abban az esetben javasolt, ha nem biztosított az online jelentkezéshez szükséges eszköz!
A járványügyi intézkedések betartása érdekében kérjük, hogy a személyes ügyintézéshez előzetesen a 06-25-437-625-ös
telefonszámon 8:00-12:00 óra között időpontot egyeztetni szíveskedjenek!

A személyes ügyintézés – mely csak a papírok leadására korlátozódik – 2020. április 15-től naponta 9.00-15.00 óráig történik.
A megbeszélt időpontban történő megjelenés esetén magukkal kell hozni a szükséges dokumentumok másolatát. Az iskola portáján megtalálják a szükséges nyilatkozatokat, melyeket a portán ki kell tölteni.  A dokumentum másolatokat és a kitöltött nyilatkozatokat zárt borítékba téve a titkárságon adhatják le.
FIGYELEM! A tavaszi szünet ideje alatt (április 9 – 14.) telefonos bejelentkezésre és személyes ügyintézésre nincs lehetőség!

Sok szeretettel várjuk leendő elsőseink jelentkezését!

Iskolavezetés

 

A beiratkozáshoz szükséges letölthető dokumentumok itt találhatók:

Étkezéssel kapcsolatos információk

– Étkezéssel kapcsolatos információk –

Tavaszi szünidei ingyenes étkeztetés lehetősége

KEDVES SZÜLŐK!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 94/2020. (II.13.) számú határozata alapján a 2020. évben a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére.

Iskolás korú gyermekek esetében 2020. április 9-én és  2020. április 14-én, 2 munkanapon biztosítják az étkezést.

Az étkeztetés helyszíne a Campus étterem (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33.).
A rendkívüli veszélyhelyzet miatt az ebéd ételhordóban történő elvitelére van kizárólag lehetőség 11 óra és 13 óra között.

Tisztelettel,

Iskolavezetés

Tájékoztatás a májusi étkezési térítési díjak beszedéséről

Tisztelt Szülők!

A továbbra is fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel a következőkről tájékoztatom Önöket:

A térítési díjak beszedése a továbbiakban az alábbiak szerint történik:

Lehetőség szerint átutalással, melynek jelzése történhet a dgeszelelmezes@gmail.com vagy a dunaujvgesz@gmail.com email címen a gyermek nevének, iskolájának és osztályának jelzésével, vagy az igényt jelezhetik az alábbi telefonszámokon is:

Arany és Vasvári iskola: 06-20/317-8503

Dózsa és Móricz iskola: 06-20/315-0856

 Móra, Rudas, Rudas kollégium, Petőfi, Gárdonyi iskola:

06-20/312-3671

 Bánki, Dunaferr, Hild, Lorántffy, Lorántffy kollégium, Széchenyi Gimnázium, Széchenyi kollégium: 06-20/413-1232

 Személyesen a GESZ székhelyén (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) lehet – lehetőség szerint bankkártyával – minden iskolára vonatkozóan:         

 1. 04. 08. 7,00 és 15,00 óra között

A továbbiakról folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

Az ebédek továbbra is az eddigiekben kijelölt 3 intézményből történhet (Arany, Dózsa, Petőfi iskolák: 11,00 – 13,00 óra között, elviteles dobozban).

Farkasné Vörös Magdolna s.k.

igazgató

 

TÁJÉKOZTATÓ a dunaújvárosi iskolapszichológusi tevékenységről

– Iskolapszichológusi ellátás –

KEDVES SZÜLŐK!

Az intézmények bezárása és a digitális oktatásra való átállás a diákoknak, a szülőknek, valamint a pedagógusoknak is új helyzetet jelent.

Az iskolapszichológusoknak is számos feladata van ebben a rendkívüli helyzetben. Fontosnak tartják a tanulók és a szülők támogatását, így a Magyar Pszichológiai Társaság Iskolapszichológia Szekciójának és az ELTE Országos Iskolapszichológus Módszertani Bázisának SZAKMAI AJÁNLÁSA alapján rendhagyó módon folytatják az iskolapszichológusok a tevékenységüket. 

Iskolánk pszichológusa, Csathó Lilla az eddigi e-mail-es elérhetőség mellett – iskolapszichologusok.dujv@gmail.com  – egy Facebook-oldalon is rendelkezésükre áll.

Kérjük, szükség esetén éljenek a lehetőséggel!

Iskolavezetés

 

Tájékoztatás a 2019/2020. tanév egyes feladatainak változásáról

– Témahét, országos mérések –

KEDVES SZÜLŐK!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozatot adott ki a 2019-2020. tanév egyes feladatainak változásáról.

A határozat lényeges elemei:

– a Fenntarthatósági Témahét elmarad, pótlásáról a későbbiekben rendelkeznek,
– a NETFIT mérés lezárul a határozat hatályba lépésének időpontjában,
– az országos mérések és értékelések (idegen nyelvi, kompetenciamérés) elmaradnak ebben a tanévben.

 

hatarozat_a_tanev_feladatairol

 

Tisztelettel,

Iskolavezetés

Étkezés igénybevétele 2020. március 18-tól

– Étkezés igénybevétele –

KEDVES SZÜLŐK!

Akik jelezték a GESZ felé, hogy igényt tartanak gyermekük ebédjére, azok a szülők 2020. március 18-tól (szerda) 11:00 – 13:00 óra között tudják elvinni az ebédet egyénenként, egyszer használatos dobozokban. Ezért ne hozzanak éthordót magukkal.

Kérjük, hogy az iskola ebédlőjét a főépület (Március 15. tér 5. ) felől a konyha gazdasági bejáratánál közelítsék meg!

Megértésüket köszönjük.

Tisztelettel,

Iskolavezetés

Tájékoztatás az új munkarendről

– Digitális munkarend –

KEDVES SZÜLŐK!

Iskolánkban 2020. március 16. napjától (hétfő) a hagyományos munkarendet a  digitális oktatás váltja fel. Ennek elsődleges felülete a KRÉTA rendszer, melyen keresztül pedagógusaink felveszik Önökkel, illetve gyermekeikkel a kapcsolatot.

Emellett tanítóink és tanáraink az általuk választott módon és módszerekkel segítik a tanulók felkészítését. Gyógypedagógusunk és fejlesztőpedagógusunk a KRÉTÁN keresztül az órarendek mentén házi feladat formájában küldik el a javasolt fejlesztő feladataikat.

Ezért kérjük Önöket, hogy fokozott figyelemmel kövessék a KRÉTA rendszert!

Amennyiben problémájuk adódik a belépéssel, az iskola e-mail címén aranyjanosisk@gmail.com jelezzék ezt számunkra.

A Kormányhatározat értelmében azoknak a tanulóknak biztosít intézményünk munkanapokon felügyeletet, akiknek szülei a járvánnyal kapcsolatos feladatokat látják el. Amennyiben igényt tartanak gyermekük felügyeletére, kérjük, az iskola e-mail címén legyenek szívesek részünkre jelezni azt. A levélben jelöljék meg a tanuló nevét, az ügyelet időpontját, időtartamát, és az indoklást a felügyelet kérelmére vonatkozóan.

Kérjük az Önök segítő együttműködését, gyermekük folyamatos ellenőrzését, hiszen most ez az időszak nem egy rendkívüli vakáció. A tantermen kívüli digitális munkarend időtartama alatt a tanulók kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat!

Mindnyájunk közös érdeke, hogy a körülmények ellenére sikeresen megoldjuk a ránk váró feladatokat.

Számíthatnak az iskolavezetés, az osztályfőnökök és intézményünk minden dolgozójának segítségére.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Dunaújváros, 2020. március 16.

Tisztelettel,

Iskolavezetés

Közlemény az étkezés igényléséről

– Étkezés igénylése, befizetése –

KEDVES SZÜLŐK!

2020. március 16-án az étkezések igénylésével, befizetésével kapcsolatosan a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet az alábbi tájékoztatást juttatta el az intézményekhez.

Tisztelt Szülők!

A veszélyhelyzetre való tekintettel a következőkről tájékoztatom Önöket:

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél (GESZ) a térítési díjak beszedése a továbbiakban a GESZ székhelyén (Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) történik a szokásos előre kiírt időpontokban, 7,00 órától 15,00 óráig.

A lemondásokat automatikusan végezzük, kérjük, akkor hívja kolléganőnket, amennyiben IGÉNYT tart az étkezésre és éthordóban el kívánja hozni a kijelölt intézményből.

Arany és Vasvári iskola:

Dicsőné Hajdu Mónika 06-20/317-8503

Dózsa és Móricz iskola:

Vargáné Gráczer Ildikó 06-20/315-0856

Móra, Rudas, Rudas kollégium, Petőfi, Gárdonyi iskola:

 Fábián Mercédesz: 06-20/312-3671

Bánki, Dunaferr, Hild, Lorántffy, Lorántffy kollégium, Széchenyi, Széchenyi kollégium:

Kovácsné Pjéter Zita: 06-20/413-1232

Megkérek mindenkit a járvány miatt, hogy csak egészségesen jöjjenek befizetni, és amennyiben az irodában már tartózkodik befizető, úgy az ajtó előtt szíveskedjenek várakozni.

Köszönöm megértésüket.

Farkasné Vörös Magdolna
igazgató

Kérjük szépen megértésüket, türelmüket.

Tisztelettel,

Iskolavezetés

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

KEDVES SZÜLŐK!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évben is  iskolakezdési támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező dunaújvárosi polgároknak, akiknek gyermeke a 2019/2020. tanévben először kezdi meg az általános iskola vagy a középiskola első osztályát.

A támogatással kapcsolatos részleteket és az igényléshez szükséges kérelemnyomtatványt az alábbiakban olvashatják:

Tájékoztató iskolakezdési támogatásról
Kérelem iskolakezdési támogatáshoz

Tisztelettel: Iskolavezetés